Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
 Z DNIA 24 LUTEGO 2017 R.

o konsultacjach społecznych projektu Programu Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), Wójt Gminy Chełmża informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023.

1. Cel i przedmiot konsultacji
Program Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023 to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk.

Program zawiera m. in.: uproszczoną diagnozę Gminy Chełmża, szczegółowy opis obszaru rewitalizacji, wyznaczone cele i kierunki działań, planowane efekty rewitalizacji, listę projektów rewitalizacyjnych.

Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach rewitalizacji, które zostały wpisane do Programu  mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania z funduszy UE.
Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag i wniosków do przygotowanego projektu programu.

2. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
Konsultacje będą prowadzone od 24 lutego 2017 roku do 10 marca  2017 roku .

3. Forma konsultacji
Konsultacje prowadzone będą poprzez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej na specjalnym formularzu zgłoszeniowym (do pobrania poniżej lub w biurze nr 19 UG Chełmża, ul. Wodna 2 - sekretariat), który należy przesłać:

- na adres mailowy: rewitalizacja@gminachemza.pl  lub 

- pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża lub

- złożyć w sekretariacie UG Chełmża, biuro nr 19.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Chełmża do wzięcia udziału w konsultacjach.

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-02-24 13:01

Załączniki

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-02-24 13:03
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-02-24 13:03
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-02-24 13:01

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
 Z DNIA 21 LISTOPADA 2016 R.

o  konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie  wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Chełmża

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), Wójt Gminy Chełmża informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
1. Cel i przedmiot konsultacji
W celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji konieczne jest określenie obszarów kryzysowych (zdegradowanych) na terenie gminy. W tym celu przeprowadzona została diagnoza społeczno-gospodarczo-przestrzenna jednostek gminy (sołectw). Przeprowadzona diagnoza pozwoliła określić zróżnicowanie wewnętrzne gminy i wykazać obszary, które ze względu na wysokie nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych czy przestrzennych, powinny zostać objęte wsparciem w ramach GPR.
Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach zdegradowanych, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, z funduszy UE.
Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag i wniosków do przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

2. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
Konsultacje będą prowadzone od 22 listopada 2016 roku do 2 grudnia 2016 roku .

3. Forma konsultacji
Konsultacje prowadzone będą:
1) poprzez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej na specjalnym formularzu zgłoszeniowym (do pobrania poniżej lub w biurze nr 19 UG Chełmża, ul. Wodna 2 - sekretariat), który należy przesłać na adres mailowy: rewitalizacja@gminachemza.pl  lub  pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża lub złożyć w sekretariacie UG Chełmża, biuro nr 19.
2) w formie bezpośredniego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami z możliwością składania ustnych uwag i wniosków do protokołu, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2016 r. o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Gminy ul. Wodna 2 w sali nr 4.

Program spotkania:
1. Prezentacja wyciągu z diagnozy gminy
2. Możliwość zgłaszania uwag i wniosków– wpisywanie w trakcie do protokołu
3. Poinformowanie o dalszych działaniach związanych z opracowaniem GPR
4. Podsumowanie spotkania i zakończenie.
4. Zasięg terytorialny konsultacji

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Chełmża do wzięcia udziału w konsultacjach oraz spotkaniu konsultacyjnym.

Załączniki do ogłoszenia znajdują się poniżej:

 

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-11-21 19:46
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-21 20:05

Załączniki

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-11-21 19:57
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-11-21 19:54
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-11-21 19:54
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-22 07:32
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-11-21 19:47
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-21 20:03

PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-11-18 07:55
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-18 07:56
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-11-18 07:55

"Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2017 r."

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-10-28 10:24
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-10-28 10:24
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-28 10:24
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-10-28 10:22
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-28 10:23

Informacja o przyznanej dotacji - sport

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-07-07 13:55
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-07-07 13:54

Informacja o przyznanej dotacji

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-06-13 13:59
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-06-13 13:59
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-06-13 13:59
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-06-13 13:59
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-13 14:01
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-06-13 13:56
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-13 14:02

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2016 r. zadania publicznego w zakresie zwiększenia inicjatyw lokalnych i aktywizacji mieszkańców Gminy Chełmża

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-05-10 13:16
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-05-10 13:16
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-14 08:55
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-05-10 13:15

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Chełmża w zakresie rozwoju sportu w 2016 roku.

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-04-28 13:03
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-04-28 13:03
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-04-28 13:03
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-04-28 13:03
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-04-28 13:03
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-04-28 13:03
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-04-28 13:02
Informacja o zgromadzeniu (PDF)
(dodano: 2016-03-14 13:25, ostatnia modyfikacja: 2016-03-14 13:25)
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-03-14 13:25
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-14 13:25
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-03-14 13:25
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-11-13 15:28

Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-10-30 09:33
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-10-30 09:33
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-10-30 09:33
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-10-30 09:33
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-10-30 09:30

„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Chełmża”

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-07-27 14:00
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-07-27 14:00
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-07-28 09:48
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-07-27 13:59

Wybory ławników

Z dniem 31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów rejonowych i okręgowych. Wyboru ławników na kolejną kadencję 2016-2019 dokona Rada Gminy Chełmża najpóźniej w październiku 2015 r.. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 czerwca 2015 r.

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-06-17 09:27
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-06-17 09:29
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-06-17 09:29
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-06-17 09:29
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-06-17 09:29
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-06-17 09:28

OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235, z późn. zm.)

Wójt Gminy Chełmża

podaje do publicznej wiadomości informację

o możliwości zapoznania się z:

 

Projektem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chełmża” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chełmża”.

Miejsce, w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowane dokumenty są wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Chełmży ul. Wodna 2,

87-140 Chełmża, biuro referatu GKOŚ i są dostępne w godzinach pracy urzędu - poniedziałek, środa, czwartek: 7.00-15.00, wtorek 7.30-16.30, piątek: 7.00-14.00, tel. 56 675 60 76 wew. 54.

Dokumenty te zostały podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Chełmży http://www.bip.gminachelmza.pl/ oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Chełmży http://www.gminachelmza.pl/

Możliwość, termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanych dokumentów oraz składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 16.06.2015 r. do dnia 07.07.2015 r. w jednej z następujących form:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłaniu na adres e – mail: mariuszstodulski@gminachelmza.pl, w tytule/temacie wpisując PGN – Konsultacje społeczne, bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym,
 • w formie pisemnej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłaniu na adres: Urząd Gminy w Chełmży, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, z dopiskiem PGN – Konsultacje społeczne
 • osobiście, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Chełmży, biuro referatu GKOŚ w godzinach pracy urzędu - poniedziałek, środa, czwartek: 7.00-15.00, wtorek 7.30-16.30, piątek: 7.00-14.00

 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Chełmża.

Załączniki:

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych;

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej;

Prognoza oddziaływania na środowisko;

Formularz zgłaszania uwag i wniosków;

Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;

Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko wydane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

 

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-06-15 07:09
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-06-15 07:11
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-06-15 07:11
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-06-15 07:10

Informacja o przyznanej dotacji w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań Gminy Chełmża w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-05-20 12:58
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-05-20 12:57

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Chełmża w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku.

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-03-24 19:42
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-03-24 19:42
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-03-24 19:42
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-03-24 19:42
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-03-24 19:42
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-03-24 19:42
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-03-24 19:39

Harmonogram zebrań wiejskich

        W związku ze zbliżającym się okresem zebran wiejskich poniżej dostępny jest harmonogram zebrań wiejskich. Zgodnie z uchwałą nr III / 19 / 15 Rady Gminy Chełmża najbliższe zebrania w sołectwach będą zebraniami wyborczymi, w których mieszkańcy wybiorą Sołtysów oraz Rady Sołeckie.

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-02-13 14:32
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-02-13 14:32

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY CHEŁMŻA

Z DNIA 26 STYCZNIA 2015 R.

o konsultacjach społecznych w sprawie podziału Sołectwa Pluskowęsy na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Pluskowęsy i Sołectwo Zalesie

 

1. Cel i przedmiot konsultacji.

Celem konsultacji jest zebranie opinii w sprawach szczególnie ważnych dla Gminy Chełmża. Przedmiotem konsultacji jest propozycja podziału sołectwa Pluskowęsy na dwie odrębne jednostki pomocnicze: Sołectwo Pluskowęsy oraz Sołectwo Zalesie.

2. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 27 stycznia 2015 r. do 6 lutego 2015 r. ( godz. 15.00)

3. Forma konsultacji.

Konsultacje będą polegały na wypełnieniu ankiety i jej dostarczeniu do Urzędu Gminy Chełmża ul Wodna 2, 87-140 Chełmża. Ankiety należy wrzucać do przygotowanej skrzynki konsultacyjnej ( I piętro UG) lub wysłać drogą pocztową.

Druki ankiet można  pobrać w UG Chełmża ul. Wodna 2 - biuro nr 19( sekretariat).

4. Zasięg terytorialny konsultacji.

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy Sołectwa Pluskowęsy.

 

Wójt

(-) Jacek Czarnecki

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-01-27 13:07
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2014-09-12 14:30

Konkurs ofert

Wójt Gminy Chełmża ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego  w roku 2014 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej.

Termin składania ofert upływa: 14 sierpnia 2014 r. o godz. 15.00

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2014-07-24 21:08
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2014-07-24 21:10
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2014-07-24 21:10
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2014-07-24 21:10
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2014-07-24 21:10
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2014-07-24 21:10
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2014-07-24 21:10
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2014-07-24 21:10
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2014-07-24 21:10
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2014-07-24 21:08

Wyniki do oferty złożonej w trybie uproszczonym

Rozstrzygnięcie oferty złożonej w dniu 04.07.2014 r.  przez Stowarzyszenie Homo homini w Chełmży na realizację zadania publicznego pn. “ Nie jestem sam w chorobie” - Opinia Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 64A/14 Wójta Gminy Chełmża z dnia 04.07.2014 r.

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2014-07-24 21:05
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-24 21:06
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2014-07-24 21:04
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2014-07-24 21:04
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2014-07-24 21:03
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-24 21:06

Oferta złożona w trybie uproszczonym

Oferta złożona w dniu 04.07. 2014 r  z  pominięciem  trybu konkursowego.

Podmiot składający ofertę: Stowarzyszenie Homo homini w Chełmży
Tytuł zadania publicznego: "Nie jestem sam"
Wnioskowana kwota dofinansowania : 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złoty)

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 11.07 .2014 r. na adres e-mail: info@gminachelmza.pl

Wszelkie informacje  na temat złożonej oferty : Urząd  Gminy Chełmża,  nr tel. 56 675 60 76 wew. 52

Oferta do pobrania tutaj

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2014-07-04 16:28
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-04 16:29

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Chełmża w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku.

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2014-02-18 12:22
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2014-02-18 12:21
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2014-02-18 12:21
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2014-02-18 12:21
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2014-02-18 12:21
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2014-02-18 12:21
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2014-02-18 12:20

Jedna wizyta w urzędzie

Od 1 stycznia 2013 r. kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym można załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie.
Nie ma konieczności wymeldowania się w jednym urzędzie, aby zameldować się w drugim. Wszystkie te czynności wykonać można w tym samym urzędzie , w którym nastąpić ma meldunek.
Wymeldowania  można dokonać osobiście  lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 par. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, - Kodeks postępowania administracyjnego.


 

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-05-08 08:06
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-08 08:07

Informacje o przyznanych dotacjach

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-04-18 14:40
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-18 15:01
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-04-18 14:40
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-04-18 14:38

Informacja o przyznanej dotacji

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-04-12 15:01
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-12 15:03

WÓJT GMINY CHEŁMŻA 
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZYWNIE, GRZYWNA 110, 87-140 CHEŁMŻA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŃCZEWICACH, KOŃCZEWICE 12, 87-140 CHEŁMŻA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁAWKOWIE, SŁAWKOWO 4, 87-140 CHEŁMŻA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZELGNIE, ZELGNO 12, 87-140 CHEŁMŻA
GIMNAZJUM W GŁUCHOWIE, GŁUCHOWO 3, 87-140 CHEŁMŻA
GIMNAZJUM W PLUSKOWĘSACH, PLUSKOWĘSY 71, 87-140 CHEŁMŻA

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436).
2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r . w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata ;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa  ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.);
10) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
11) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
12) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
14)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.);
15) oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ……..   w terminie do 20 marca 2013 r. do godz. 15. 00 na adres: „Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża” (sekretariat – biuro nr 19).
4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Chełmża. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wójt Gminy Chełmża
       Jacek Czarnecki
 

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-03-04 08:00

Wójt Gminy Chełmża ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego  w roku 2013 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej.

Termin składania ofert upływa: 18 marca 2013 r. o godz. 15.00

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-02-21 14:00
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-02-21 14:03
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-02-21 14:03
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-02-21 14:03
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-02-21 14:03
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-02-21 14:03
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-02-21 14:03
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-02-21 14:00

OSO. 130.1.2011 Chełmża, 20.02.2013

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY CHEŁMŻA

Z DNIA 20 LUTEGO 2013 ROKU

o sprzedaży urządzeń nadawczo-odbiorczych sygnału sieci bezprzewodowej

 

Wójt Gminy Chełmża podaje do publicznej wiadomości informację o sprzedaży używanych urządzeń elektronicznych do wysyłania/odbioru sygnału sieci bezprzewodowej.

Modele urządzeń elektronicznych:

 • Ubiquiti NanoStation LOCO M5 13dBi w ilości 10 sztuk – cena 129,52 zł brutto za 1 sztukę

Urządzenia sprzedawane są jako całość bez podziału na pojedyncze sztuki. Gwarancja na urządzenia do 30.06.2013r.

Firmy bądź osoby fizyczne zainteresowane wykupieniem powinny zgłosić chęć wykupienia urządzeń do Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 87-140 Chełmża do dnia 11.03.2013 na druku dołączonym do ogłoszenia.

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-02-21 07:29
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-02-21 07:32
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-21 07:33
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-02-21 07:32

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Chełmża w zakresie rozwoju sportu

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-02-15 14:17
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-02-15 14:17
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-02-15 14:17
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-02-15 14:17
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-02-15 14:17
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-02-15 14:17
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-02-15 14:09

OSO.130.1.2011 Chełmża, 4.01.2013

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
Z DNIA 4 STYCZNIA 2013 ROKU

o sprzedaży urządzeń nadawczo-odbiorczych sygnału sieci bezprzewodowej

Wójt Gminy Chełmża podaje do publicznej wiadomości informację o sprzedaży używanych urządzeń elektronicznych do wysyłania/odbioru sygnału sieci bezprzewodowej.

Modele urządzeń elektronicznych:

 • Ubiquiti NanoStation LOCO M5 13dBi w ilości 45 sztuk – cena 129,52 zł brutto/1 sztuka
 • Ubiquiti NanoBridge M5 22 dBi w ilości 50 sztuk – cena 166,05 zł brutto/1 sztuka

Urządzenia sprzedawane są jako całość bez podziału na pojedyncze sztuki. Gwarancja na urządzenia do 30.06.2013r.

Firmy bądź osoby fizyczne zainteresowane wykupieniem powinny zgłosić chęć wykupienia urządzeń do Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 87-140 Chełmża do dnia 11.01.2013 na druku dołączonym do ogłoszenia.

Wójt Gminy Chełmża
Jacek Czarnecki

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-01-04 14:11
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-01-04 14:12
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-04 14:12
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-01-04 14:12

Informacja o przyznanej dotacji na wsparcie realizacji zadań Gminy Chełmża w zakresie rozwoju sportu w roku 2012.

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2012-10-26 14:11
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2012-10-26 14:10
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-26 14:12
"Internet za 1 zł"

W związku z trwającą procedurą wyboru operatora telekomunikacyjnego do obsługi projektu "Internet za 1 zł" informujemy, iż lista uczestników projektu została zamknięta.

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2012-10-01 13:34
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Chełmża w zakresie rozwoju sportu w roku 2012
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2012-09-21 12:58
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2012-09-13 12:24
Nowy podział na okręgi wyborcze

Jak wynika z zapisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks Wyborczy, rady gmin zobowiązane zostały do dokonania nowego podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rad gminy, najpóźniej w terminie do dnia 1 listopada br. W związku z tym przygotowany został nowy projekt uchwały w powyższej sprawie. Projekt zakłada dwie istotne zmiany w stosunku do podziału obecnie obowiązującego:

 1. Sołectwo Parowa Falęcka ma stanowić okręg wyborczy wspólnie z Sołectwem Głuchowo ( dotychczas mieszkańcy Parowy Falęckiej wybierali radnego wspólnie z Sołectwem Windak i Bielczyny).
 2. Sołectwo Grzywna zostanie podzielone na dwa odrębne okręgi wyborcze, gdyż przepisy nowej ustawy nałożyły obowiązek likwidacji obecnie funkcjonującego okręgu dwumandatowego.  

Projekt przewiduje  podział Grzywny  na część północną i południową. Część południowa ma stanowić okręg nr 7, natomiast część północna wspólnie z Sołectwem Strużal będą stanowiły okręg nr 6. Do każdego z okręgów będą zgłaszane odrębne listy kandydatów.

Projekt uchwały jest udostępniany w UG na tablicy ogłoszeń, na stronie bip.gminachelmza.pl ( zakładka: ogłoszenia i komunikaty) oraz www.gminachelmza.pl

Ponadto w Urzędzie Gminy ( biuro nr 1) można zapoznać się z mapą przedstawiającą szczegółowy podział Sołectwa Grzywna. Zachęcamy w szczególności mieszkańców miejscowości Grzywna do sprawdzenia prawidłowości zakwalifikowania  poszczególnych nr budynków do właściwych okręgów wyborczych.

Ewentualne uwagi proszę zgłaszać w biurze nr 1.

Załączniki:

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
Ewa Pudo

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2012-09-13 12:22
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-13 12:29

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
z dnia 20 czerwca 2012 r.

Informuję, że Gmina Chełmża przystępuje do realizacji projektu pn. „Internet za 1 zł”. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

 • umożliwienie dostępu do sieci Internet przez operatora wyłonionego w ramach realizacji projektu pn. „Internet za 1zł”,
 • wyposażenie użytkowników w urządzenia odbiorcze,
 • szkolenia dla przyszłych użytkowników,

Miejsce realizacji projektu: cały obszar Gminy Chełmża

Adresaci projektu: adresatami projektu są osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Chełmża.

Okres realizacji projektu: od stycznia 2013 r. do grudnia 2013 roku.

Uwaga: Istnieje możliwość przyłączenia do sieci internet jeszcze w 2012r. W takim przypadku użytkownik ponosi pełną odpłatność od dnia przyłączenia do końca 2012r.

Zasady wsparcia dla pierwszych 100 zgłoszeń:

 1. Osoby zakwalifikowane do wzięcia udziału w projekcie będą ponosić koszt 1,23 zł brutto miesięcznie za korzystanie z łącza internetowego o prędkości 512/256 kbps.
 2. W przypadku wyboru łącza o wyższej prędkości użytkownik będzie ponosił opłatę miesięczną, która będzie równa różnicy  pomiędzy opłatą za łącze 512/256 kbps, a opłatą za łącze wybrane.
 3. Gmina Chełmża poniesie koszty zakupu, montażu i serwisowania u użytkowników sprzętu zapewniającego odbiór sygnału Internetowego-nie dotyczy uchwytu anteny.
 4. Uczestnicy projektu zostaną objęci nieodpłatnym szkoleniem z zakresu podstawowej obsługi komputera i posługiwania się  nim jako narzędzia dostępu do sieci Internet.

Składanie wniosków:  wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Chełmża ( biuro nr 20 – I piętro) lub dostarczyć pocztą w terminie do dnia 15 lipca 2012 r. do godz. 15.00 . Druk wniosku stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Warunki zakwalifikowania do udziału w projekcie oraz uzyskania wsparcia:

 1. Złożenie wniosku w terminie.
 2. Potwierdzenie technicznych możliwości włączenia wnioskodawcy do programu przez operatora uczestniczącego w projekcie.

Warunki i tryb finansowania wspierania rozwoju i dostępu do sieci Internet mieszkańcom Gminy Chełmża oraz warunki kwalifikowania beneficjentów udzielanej pomocy określa uchwała nr XXII/163/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu dofinansowania kosztów utrzymania dostępu do sieci Internet mieszkańcom Gminy Chełmża stanowiąca załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2012-06-20 11:23
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2012-05-15 11:50
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2012-05-15 07:44

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
z dnia 15 maja 2012 r.

Informuję, że Gmina Chełmża przystępuje do realizacji projektu pn. „Internet za 1 zł”. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

 • umożliwienie dostępu do sieci Internet przez operatora wyłonionego w ramach realizacji projektu pn. „Internet za 1zł”,
 • wyposażenie użytkowników w urządzenia odbiorcze,
 • szkolenia dla przyszłych użytkowników,

Miejsce realizacji projektu:

Bielczyny, Bocień, Bogusławki, Drzonówko, Dziemiony, Dźwierzno, Grzegorz, Januszewo,  Liznowo, Morczyny, Parowa Falęcka, Skąpe, Strużal, Szerokopas, Świętosław, Windak, Witkowo, Zajączkowo, Zelgno, Zelgno Bezdół.

Adresaci projektu: adresatami projektu są osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Chełmża.

Okres realizacji projektu: od stycznia 2013 r. do grudnia 2013 roku.

Uwaga: Istnieje możliwość przyłączenia do sieci internet jeszcze w 2012r. W takim przypadku użytkownik ponosi pełną odpłatność od dnia przyłączenia do końca 2012r.

Zasady wsparcia dla pierwszych 100 zgłoszeń:

 1. Osoby zakwalifikowane do wzięcia udziału w projekcie będą ponosić koszt 1,23 zł brutto miesięcznie za korzystanie z łącza internetowego o prędkości 512/256 kbps.
 2. W przypadku wyboru łącza o wyższej prędkości użytkownik będzie ponosił opłatę miesięczną, która będzie równa różnicy  pomiędzy opłatą za łącze 512/256 kbps, a opłatą za łącze wybrane.
 3. Gmina Chełmża poniesie koszty zakupu, montażu i serwisowania u użytkowników sprzętu zapewniającego odbiór sygnału Internetowego-nie dotyczy uchwytu anteny.
 4. Uczestnicy projektu zostaną objęci nieodpłatnym szkoleniem z zakresu podstawowej obsługi komputera i posługiwania się  nim jako narzędzia dostępu do sieci Internet.

Składanie wniosków:  wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Chełmża ( biuro nr 20 – I piętro) lub dostarczyć pocztą w terminie do dnia 15 czerwca 2012 r. do godz. 15.00 . Druk wniosku stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Warunki zakwalifikowania do udziału w projekcie oraz uzyskania wsparcia:

 1. Złożenie wniosku w terminie.
 2. Potwierdzenie technicznych możliwości włączenia wnioskodawcy do programu przez operatora uczestniczącego w projekcie.

Warunki i tryb finansowania wspierania rozwoju i dostępu do sieci Internet mieszkańcom Gminy Chełmża oraz warunki kwalifikowania beneficjentów udzielanej pomocy określa uchwała nr XXII/163/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu dofinansowania kosztów utrzymania dostępu do sieci Internet mieszkańcom Gminy Chełmża stanowiąca załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2012-05-15 07:42
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2012-05-15 11:51

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
z dnia 15 maja 2012 r.

Na podstawie art. 15 ust. 4  ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106,  poz. 675) informuję, że Gmina Chełmża przystępuje do realizacji projektu pn. „Internet za 1 zł”.
Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet.
W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

 • stworzenie dostępu do sieci Internet,
 • wyposażenie użytkowników w urządzenia odbiorcze,
 • szkolenia dla przyszłych użytkowników,

Warunki i tryb finansowania wspierania rozwoju i dostępu do sieci Internet mieszkańcom Gminy Chełmża oraz warunki kwalifikowania beneficjentów udzielonej pomocy określa uchwała nr XXII/163/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu dofinansowania kosztów utrzymania dostępu do sieci Internet mieszkańcom Gminy Chełmża.

Wójt Gminy

Jacek Czarnecki

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2012-05-15 07:36
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2012-05-15 11:00

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Chełmża w zakresie rozwoju sportu w roku 2012

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2012-04-04 13:59
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2012-06-08 12:10

Archiwum ogłoszeń

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2012-03-14 12:42
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-14 12:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41717
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-02-24 13:03

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1404735
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-03-22 14:27

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl