Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

 

Urząd Gminy Chełmża
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. rady gminy

 1. Wymagania niezbędne:

Do naboru może przystąpić osoba która posiada:

 1. wykształcenie wyższe,

 2. biegłą znajomość oprogramowania biurowego – Pakietu Office, programów do obsługi poczty elektronicznej i Internetu,

 3. umiejętność obsługi urządzeń biurowych ( ksero, faks, skaner),

 4. umiejętność protokołowania,

 5. umiejętność pracy w zespole,

 6. umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

  oraz

 8. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

 9. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie biura Rady Gminy,

 2. obsługa posiedzeń Rady Gminy oraz komisji ( w tym protokołowanie),

 3. obsługa narad Wójta z kierownikami ( w tym protokołowanie),

 4. wykonywanie czynności administracyjno-technicznych zwianych z organizacją wyborów oraz referendów,

 5. obsługa administracyjno-techniczna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 6. współpraca z organami sołeckimi.

3.Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. CV ( z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej (jeśli dotyczy) i posiadanego wykształcenia ),

 3. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach (jeśli dotyczy),

 5. kserokopie świadectw pracy ( jeśli dotyczy),

 6. kwestionariusz osobowy (oryginał),

 7. oświadczenia, w których kandydat potwierdza że:

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Chełmża (biuro nr 19), lub pocztą na adres urzędu (Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. rady gminy” w terminie do dnia 20 lutego 2008 roku ( do godz.15:00). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

Z up. Wójta Gminy
Ewa Pudo
Sekretarz Gminy

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2008-02-06 19:56
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2008-02-06 20:07
Załączone dokumenty
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2008-02-06 20:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2488
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-02-06 20:09

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2830834
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-19 21:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl