Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE NR 2110.1.2013
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
Z DNIA 27 marca 2013 ROKU

 

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Chełmża ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża.

 

1. Stanowisko pracy: stanowisko ds. działalności gospodarczej, dodatków mieszkaniowych, archiwum i administracyjnych.

 

2. Wymiar zatrudnienia: Pełny  etat

 

3. Niezbędne ( obowiązkowe) wymagania od kandydatów: 
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wykształcenie wyższe ( kierunek/specjalność: administracja, archiwistyka);

6) biegła znajomość obsługi komputera ( oprogramowanie biurowe).


4. Dodatkowe ( nieobowiązkowe) wymagania od kandydatów:
1) doświadczenie w pracy na stanowiskach administracyjno-biurowych;

2) uprawnienia do prowadzenia archiwum zakładowego;
3) znajomość zasad funkcjonowania elektronicznego zarządzania dokumentacją.

5. Podstawowe zadania obsługiwane przez stanowisko:

1) działalność  gospodarcza,
2) pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
3) archiwum zakładowe,
4) dodatki mieszkaniowe,
5) sprawy kancelaryjne,
6) zastępstwo w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełmża oraz w sekretariacie urzędu;
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
4) oświadczenia o: 
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych;
- braku skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia   
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- posiadaniu nieposzlakowanej  opinii;

5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje ( szkolenia/ kursy);
6) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. działalności gospodarczej, dodatków mieszkaniowych, archiwum i administracyjnych”. 

Nabór ofert trwa  do dnia 8 kwietnia 2013 r. do godz. 14.00 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu). Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane

 

Z up. Wójta
Ewa Pudo
Sekretarz Gminy

 

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-03-27 12:37
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-27 13:14
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-03-27 12:41
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-03-27 12:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2390
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-03-27 13:14

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2825246
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-16 14:29

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl