Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE NR 2110.2.2013
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
Z DNIA 19 lipca  2013 ROKU

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Chełmża ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża.

1. Stanowisko pracy: stanowisko ds. poboru i  egzekucji  zobowiązań.

2. Wymiar zatrudnienia: Pełny  etat

3. Niezbędne ( obowiązkowe) wymagania od kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie wyższe (kierunek/specjalność: finanse, rachunkowość, ekonomia);
 6. doświadczenie w pracy na stanowiskach finansowo-księgowych lub związanych z egzekucją administracyjną  – min. 3 lata;
 7. biegła znajomość obsługi komputera ( oprogramowanie  biurowe),
 8. znajomość przepisów prawnych regulujących: finanse publiczne, rachunkowość, egzekucje administracyjną oraz ustrój i kompetencje samorządu gminnego.


4. Dodatkowe ( nieobowiązkowe) wymagania od kandydatów:

 1. studia podyplomowe z zakresu egzekucji administracyjnej,
 2. znajomość zasad funkcjonowania elektronicznego zarządzania dokumentacją.

5. Podstawowe zadania obsługiwane przez stanowisko:

 1. księgowanie wpłat z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych,
 2. egzekucja administracyjna zobowiązań z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych,
 3. egzekucja administracyjna zobowiązań z tytułu nałożonych mandatów karnych,
 4. prowadzenie ewidencji VAT.

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełmża oraz w sekretariacie urzędu;
 3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 4. oświadczenia o: 

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych;
- braku skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- posiadaniu nieposzlakowanej  opinii;

       5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje ( szkolenia/ kursy);
       6. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds.  poboru i  egzekucji  zobowiązań  ”. 

Nabór ofert trwa  do dnia 30 lipca  2013 r. do godz. 14.00 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu). Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane

 

Z up. Wójta
Ewa Pudo
Sekretarz Gminy

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-07-19 16:21
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-07-19 16:23
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-07-19 16:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1746
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-07-19 16:23

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2442425
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-23 14:41

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl