Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE
KIEROWNIKA  GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  CHEŁMŻY
Z  DNIA   06  WRZEŚNIA  2013 ROKU

o naborze  na  wolne  stanowisko urzędnicze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży  ogłasza otwarty i konkurencyjny  nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym  Ośrodku  Pomocy Społecznej, ul. Paderewskiego 11, 87-140 Chełmża.

1. Stanowisko pracy:  Referent  ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2. Wymiar  zatrudnienia:  Pełny etat

3. Niezbędne (obowiązkowe) wymagania  od kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za  przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe (kierunek/ specjalność: administracja, ekonomia, zarządzanie),
 6. biegła znajomość komputera (oprogramowanie  biurowe).

4. Dodatkowe (nieobowiązkowe) wymagania  od kandydatów:

 1. znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom   uprawnionym do alimentów,
 2. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 3. umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaną pracą,
 4. doświadczenie w pracy na takim samym stanowisku  lub podobnym.

5. Podstawowe  zadania  obsługiwane przez   stanowisko:

 1. wydawanie  niezbędnych formularzy; przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami o przyznanie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ewentualna pomoc w ich wypełnianiu,
 2. sprawdzanie przyjętych wniosków pod względem kompletności; rozpatrywanie wniosków w sprawie świadczeń  rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 3. sporządzanie decyzji administracyjnych związanych z przyznaniem lub odmową przyznania świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego, a także w sprawie zwrotu  przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 4. sporządzanie miesięcznych list wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przekazów,
 5. prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie zmiany  lub uchylenia  decyzji ostatecznych, zawieszenia, umarzania oraz wznawiania postępowania,
 6. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, a w szczególności: przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych, odbieranie oświadczeń majątkowych, współpraca z komornikiem sądowym prowadzącym postępowanie egzekucyjne, współpraca z urzędem pracy i starostwem powiatowym w zakresie aktywizacji zawodowej,
 7. obsługa komputerowego systemu ewidencji podopiecznych,
 8. obsługa i zgłaszanie dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników,
 9. przygotowywanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z wykorzystania dotacji w zakresie wypłaconych świadczeń  oraz kosztów  ich obsługi .

6. Wymagane  dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełmża,
 3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 4. oświadczenia o:
  1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  2. braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 5. opie dokumentów potwierdzających wykształcenie i  dodatkowe kwalifikacje (szkolenia/kursy),
 6. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Ofertę i wszystkie dokumenty  należy złożyć lub przesłać  na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Paderewskiego 11, 87-140 Chełmża w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.”
Nabór ofert trwa do dnia  16 września 2013 r. do godz. 15.00 (decyduje data  faktycznego wypływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej). Dokumenty, które wpłyną  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Anna  Bykowska
Kierownik GOPS
 

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-09-06 09:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1888
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-09-06 09:53

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2825386
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-16 14:29

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl