Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.gminachelmza.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

OGŁASZA NABÓR
 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Głównego Księgowego

Wymagania niezbędne:
Do naboru może przystąpić osoba, która:
1)  w zakresie wykształcenia spełnia jeden z niżej podanych warunków:
   a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
   b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
   c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
   d) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
3)   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
4)   nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
5)cieszy się nieposzlakowaną opinią.
7)  posiada znajomość zagadnień wynikających z  ustawy o rachunkowości i finansach publicznych oraz samorządzie gminnym.

Zakres podstawowych zadań  wykonywanych  na stanowisku:
1) prowadzenie rachunkowości jednostek oświatowych Gminy Chełmża,
a) dekretacja dokumentów księgowych zgodnie z planem kont jednostek i  klasyfikacją budżetową,
b) ewidencja operacji finansowych zgodnie z planem kont jednostek dotyczących:
- rachunku bieżącego ( koszty i wydatki wg. klasyfikacji budżetowej,
- rachunku ZFŚS,
c) ewidencja zaangażowania środków finansowych na wydatki budżetowe,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
5)  prowadzenie urządzeń ewidencyjnych środków trwałych,
6)  sporządzanie sprawozdań finansowych ( bilans roczny, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, Rb, Rb-WS),
7)  ewidencja wydatków strukturalnych.

Wymagane dokumenty:
1)list motywacyjny,
2)CV ( z uwzględnieniem szczegółowego opisu przebiegu pracy zawodowej, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji ),
3)kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
4)kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach  (jeśli dotyczy),
5)kserokopie świadectw pracy,               
6)kwestionariusz osobowy (oryginał),
7) oświadczenie, w którym kandydat potwierdza że:
-  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
-  nie był prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
-  cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół przy ul. Wodnej 2 lub pocztą na adres Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego” w terminie do dnia  26 stycznia 2009 roku ( do godz.12:00). Aplikacje, które wpłyną do urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne  powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)”.

Pełnomocnik ZEAS
Hanna Jesionowska
  

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2009-01-15 18:37
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-15 18:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4181
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-01-15 18:38