Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

 

OGŁOSZENIE NR 2110.1.2015
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
Z DNIA 16 lutego  2015 ROKU

 

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Chełmża ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne  stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża.

 

1. Stanowisko pracy: stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami.

 

2. Niezbędne ( obowiązkowe) wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia

    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wykształcenie wyższe (kierunek/specjalność: geodezja, gospodarowanie nieruchomościami);

lub

wyższe kierunek/specjalność administracja lub zarządzanie  poprzedzone wykształceniem średnim geodezyjnym

lub

wyższe kierunek/specjalność administracja lub zarządzanie  oraz podyplomowe studia z zakresu zarządzania/gospodarowania nieruchomościami.

6) biegła znajomość obsługi komputera ( oprogramowanie  biurowe),

7)  znajomość przepisów prawnych regulujących: gospodarkę nieruchomościami, podziały

     nieruchomości oraz ustrój i kompetencje samorządu gminnego.


3. Dodatkowe ( nieobowiązkowe) wymagania od kandydatów:

1) doświadczenie w pracy min. 3 lata w tym 2 lata na stanowisku o zbliżonym zakresie zadań;

2) znajomość zasad funkcjonowania elektronicznego zarządzania dokumentacją biurową.

 

4. Podstawowe zadania obsługiwane przez stanowisko:

1) gospodarowanie nieruchomościami gminnymi, a w szczególności:

- prowadzenie ewidencji nieruchomości,

- przygotowywanie projektów planu wykorzystania zasobów,

- prowadzenie procedur w zakresie nabycia i zbycia nieruchomości oraz oddania w użytkowanie  wieczyste,

- prowadzenie procedur związanych w oddaniem nieruchomości w użytkowanie, ustanowieniem trwałego zarządu,  najmem, dzierżawą,

- regulowanie stanów własności nieruchomości w KW oraz prawidłowości wpisów w ewidencji gruntów i budynków,

docelowo przewiduje się również realizacje następujących zadań

2) prowadzenie procedur dotyczących scalania, podziału oraz rozgraniczenia nieruchomości,

3) prowadzenie postępowań w sprawach ustalania opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości

    nieruchomości w wyniku jej scalenia lub podziału.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) wymiar zatrudnienia –pełny wymiar czasu pracy,

2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

3) przewidywane zatrudnienie – od kwietnia br

4) praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,

5) praca w terenie w zakresie realizacji powierzonych zadań.

 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w m-cu styczniu 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Chełmża w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%;

 

7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełmża oraz w sekretariacie urzędu;
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
4) oświadczenia o: 
    a)  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych;
    b)  braku skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia  

    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    c)  posiadaniu nieposzlakowanej  opinii,

    d)  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;

5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje ( szkolenia/ kursy/uprawnienia);
6) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy).

 

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów
1) Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża ( pok. nr 19 - sekretariat )

2) Ostateczny termin składania dokumentów:  26 lutego  2015 r. do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

3) Dokumenty należy składać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami ”. 

4) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do  jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

5) Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu.

 

Z up. Wójta
Ewa Pudo
Sekretarz Gminy

 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2015-02-16 14:36
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2015-02-16 14:42

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2015-02-16 14:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10113
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-02-16 14:43:52