Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE
Z DNIA 14 czerwca  2013 ROKU

o naborze ofert na stanowisko kasjera ( nabór pozakonkursowy)

Informuję, że można zgłaszać oferty zatrudnienia na stanowisku kasjera. Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy na zastępstwo. Przewidywany okres trwania umowy – do 1 roku.


1. Stanowisko pracy: kasjer

2. Wymiar zatrudnienia: Pełny  etat

3. Niezbędne ( obowiązkowe) wymagania od kandydatów: 

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie wyższe ( kierunek/specjalność: finanse, rachunkowość, ekonomia);
 6. biegła znajomość obsługi komputera ( oprogramowanie biurowe),
 7. znajomość przepisów prawnych regulujących: finanse publiczne, rachunkowość, ustrój i kompetencje samorządu gminnego.


4. Dodatkowe ( nieobowiązkowe) wymagania od kandydatów:

 1. doświadczenie w pracy na stanowisku kasjera lub finansowo - księgowym;

5. Podstawowe zadania obsługiwane przez stanowisko:

 1. dokonywanie operacji kasowych,
 2. przyjmowanie wpłat,
 3. dokonywanie wypłat gotówkowych,
 4. przygotowanie przelewów bankowych,
 5. wydawanie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełmża oraz w sekretariacie urzędu;
 3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 4. oświadczenia o: 
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych;
 • braku skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadaniu nieposzlakowanej  opinii;   

   5.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje ( szkolenia/ kursy);
   6.  kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.

 

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kasjera ( zastępstwo)”. 

Nabór ofert trwa  do dnia 21 czerwca 2013 r. do godz. 14.00 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu.

Z up. Wójta
Ewa Pudo
Sekretarz Gminy
 

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-06-14 12:28
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-14 12:32
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-06-14 12:33
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-06-14 12:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2979
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-06-14 12:33

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2566005
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-06-15 13:54

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl