Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

KLAUZULA INFORMACYJNA
uznanie za jedynego żywiciela


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
1)    Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Chełmża   Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Gmina Chełmża 87-140 Chełmża ul. Wodna 2 , e-mailowo info@gminachelmza.pl     telefonicznie 56 675 60 76
2)    Do kontaktów w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@gminachelmza.pl
3)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c   RODO oraz ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w celu:
- uznania żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;
- uznania za żołnierza samotnego;
- uznania żołnierza lub osoby podlegającej obowiązkowi wojskowemu za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.
4)    Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi: wojskowy komendant uzupełnień, dowódcy jednostek wojskowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań obronnych, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
5)    Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.
6)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres  10 lat licząc od pierwszego stycznia roku następnego po roku zakończenia sprawy.
7)    Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych, można je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Przysługuje Pani/Panu także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8)    Podania Pani/Pana danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
9)    Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10)    Pani /Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2018-08-27 14:41
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2018-12-06 07:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 834
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-06 07:18

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4097671
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-05 15:39

Stopka strony