Ścieżka nawigacyjna

  • MENU PRZEDMIOTOWE
  • Mechanizm ciasteczek
  • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (RODO)

Treść strony

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Chełmża

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
a)    Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Chełmża. Mogą  Państwo się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża
e-mailowo info@gminachelmza.pl, telefonicznie tel. 56 675 60 76
b)    Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając e-mail na adresiod@gminachelmza.pl.
c)    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz ustawy z dnia 10 marca 2006 r. ( Dz. U. 2015 poz. 1340 z późn. zm.) o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
d)    Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.
e)    Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
f)    Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych, można je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Mają Państwo także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
g)    Podania danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
h)    Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy , przetwarzanie Państwa danych osobowych naruszy przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
i)    Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Lucyna Styczyńska
    data wytworzenia: 2019-01-22
  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2019-01-22 08:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 585
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-22 08:43

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4177668
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 07:53

Stopka strony