Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

OSO.0004.40.2019 Chełmża, 22 marca 2019 r.

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Chełmża, które odbędzie się  w Urzędzie Gminy Chełmża  (sala nr 4) w następującym  terminie:

26 marca 2019 r. godz. 13.00

 • Komisja Rewizyjna,
 • Komisja Finansów, Spraw Obywatelskich, Polityki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego,
 • Komisja Budownictwa i Gospodarki  Komunalnej,
 • Komisja Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony  Środowiska,
 • Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Rekreacji,
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Porządek posiedzenia:


1.    Otwarcie posiedzenia komisji i przywitanie uczestników.
2.    Informacja dotycząca funkcjonowania Gminnej Spółki Wodnej – działania w roku 2018 oraz plan działań na rok bieżący.
3.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania rocznego planu działania Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża za 2018 r.
4.    Przedstawienie sprawozdania finansowego CIK za 2018 r.
5.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża na 2019 r.
6.    Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2018 Biblioteki Samorządowej w Zelgnie.
7.    Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018 Biblioteki Samorządowej w Zelgnie.
8.    Przedstawienie planu działania Biblioteki Samorządowej w Zelgnie na rok 2019.
9.    Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za 2018 r.
10.    Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmża w 2019 r.
11.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Chełmża na okres do 3 lat z przeznaczeniem na działalność związaną z gospodarką łowiecką.
12.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Chełmża na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatu kowalskiego.
13.    Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Chełmża zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
14.    Projekt uchwały w sprawie o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Chełmża na 2020 r. środków stanowiących fundusz sołeckich.
15.    Wolne wnioski.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Rosińska
  data wytworzenia: 2019-03-22
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2019-03-22 13:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 379
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-22 13:05

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4178093
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 07:53

Stopka strony