Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

OSO.0004.41.2019 Chełmża, 22 marca 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432 i 2500)  zwołuję na dzień 26 marca 2019 r. na godz. 15.00 (wtorek) w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża obrady VIII Sesji Rady Gminy Chełmża z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Chełmża, w tym sprawy proceduralne:
  1. powitanie wszystkich uczestników posiedzenia,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. wybór sekretarza obrad,
  4. przedstawienie porządku obrad,
  5. przyjęcie protokołów z:
   1. V Sesji Rady Gminy Chełmża z dnia 15.01.2019 r.
   2. VI Sesji Rady Gminy Chełmża z dnia 31.01.2019 r.

1.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania rocznego planu działania Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża za 2018 r.
2.    Opinia w sprawie sprawozdania finansowego CIK za 2018 r.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża na 2019 r.
4.    Opinia w sprawie sprawozdania merytorycznego za rok 2018 Biblioteki Samorządowej w Zelgnie.
5.    Opinia w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2018 Biblioteki Samorządowej w Zelgnie.
6.    Opinia w sprawie planu działania Biblioteki Samorządowej w Zelgnie na rok 2019.
7.    Opinia w sprawie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 r.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmża w 2019 r.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Chełmża na okres do 3 lat z przeznaczeniem na działalność związaną z gospodarką łowiecką.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Chełmża na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatu kowalskiego.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Chełmża zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Chełmża na 2020 r. środków stanowiących fundusz sołeckich.
13.    Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał  Rady.
14.    Wolne wnioski i informacje.
15.    Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Gminy Chełmża.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Rosińska
  data wytworzenia: 2019-03-22
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2019-03-22 13:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 685
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-22 13:09

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4192828
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 15:02

Stopka strony