Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącpaździernik 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

Nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika - stanowisko  urzędnicze pracownika ds. obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, oraz świadczeń  z programu ,,Dobry start”

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży
ogłasza nabór na zastępstwo  na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika
na stanowisko urzędnicze pracownika
ds. obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, oraz świadczeń z programu ,,Dobry start”

 

1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- wykształcenie wyższe,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

-  umiejętność interpretacji przepisów prawa, w tym znajomość: ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  ustawy ,,Za życie” oraz ustawy o samorządzie gminnym,
-   umiejętność praktycznego stosowania KPA w postępowaniu administracyjnym,
-   umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
- umiejętność pracy w zespole, odporność na sytuacje stresowe, samodzielność i  sumienność,
-   umiejętność komunikowania się z klientem,
-   umiejętność  formułowania decyzji oraz pism administracyjnych,
-   umiejętność analitycznego myślenia.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. udzielanie informacji dotyczących prawa do świadczenia wychowawczego, uprawnień do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z programu ,,Dobry start” wraz z wymaganymi dokumentami,
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń
  z programu ,,Dobry start”,
 4. przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych
  z zakresu świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z programu ,,Dobry start”,
 5. przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz aktami sprawy organowi odwoławczemu,
 6. przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń,
 7. prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych,
 8. współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
  z urzędami wojewódzkimi,
 9. przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych,
 10. przygotowywanie sprawozdań,
 11. prowadzenie  postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży przy ul. Paderewskiego 11. Budynek bez podjazdów dla wózków inwalidzkich. Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze. Umowa zawierana jest na zastępstwo, na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (sierpień 2019) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

6. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys (CV),

- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

- oświadczenie: o niekaralności, o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw  publicznych,

- kopia dokumentu potwierdzającego orzeczony stopień niepełnosprawności, w przypadku składania aplikacji przez osobę niepełnosprawną,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w  sprawie  ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o ochronie danych ) Dz. Urz. UE.L. 119  z  04.05.2016 r. str. 1).

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży – pokój nr 6 (I piętro) w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej, ul. Paderewskiego 11, 87-140 Chełmża z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko urzędnicze ds. Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, oraz Świadczeń z programu ,,Dobry start” ” w  terminie  do dnia  23 września  
2019 r. do godz. 14:00 włącznie.

Za datę złożenia oferty uważa się datę i godz. wpływu do tut. Ośrodka. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Złożonych ofert nie zwracamy. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminachelmza.pl).

                                                                                                                           Kierownik

                                                  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                            / - / Anna  Bykowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bykowska
  data wytworzenia: 2019-09-13
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2019-09-13 13:04
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-13 13:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bykowska
  data wytworzenia: 2019-09-13
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2019-09-13 13:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16486
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-09-13 13:07:31