Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Chełmża, 22 listopada 2019 r.

OSO.0004.82.2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 i 1309)  zwołuję na dzień 26 listopada 2019 r. na godz. 15.00 (wtorek) w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża obrady XIX Sesji Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XIX Sesji Rady Gminy Chełmża, w tym sprawy proceduralne:
  1. powitanie wszystkich uczestników posiedzenia,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. wybór sekretarza obrad,
  4. przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży. (druk nr 1)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny udziału we współwłasności nieruchomości we wsi Szerokopas. (druk nr 2)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Toruń przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Toruń. (druk nr 3)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. (druk nr 4)
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2019 – 2033. (druk nr 5)
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2019 r. (druk nr 6)
 8. Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał  Rady.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Gminy Chełmża.

Przewodniczący Rady Gminy

         (-) Janusz Iwański

Metryka

 • opublikował: Marta Rosińska
  data publikacji: 2019-11-22 11:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 600
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-22 11:40

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4178124
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 07:53

Stopka strony