Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Chełmża, 6 grudnia 2019 r.

OSO.0004.86.2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815)  zwołuję na dzień 12 grudnia 2019 r. na godz. 15.00 (czwartek) w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża obrady XX Sesji Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XX Sesji Rady Gminy Chełmża, w tym sprawy proceduralne:
  1. powitanie wszystkich uczestników posiedzenia,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. wybór sekretarza obrad,
  4. przedstawienie porządku obrad,
  5. przyjęcie protokołu z XVIII Sesji RG z dnia 29 października 2019 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Browina.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Chełmża na okres do 3 lat z przeznaczeniem na ogródki przydomowe.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na ternie Gminy Chełmża.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2019 r.
 9. Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał  Rady.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Gminy Chełmża.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Janusz Iwański

Metryka

 • opublikował: Marta Rosińska
  data publikacji: 2019-12-06 13:47
 • zmodyfikował: Marta Rosińska
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-06 13:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 319
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-06 13:49

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4254669
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-04 13:02

Stopka strony