Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Chełmża, które odbędzie się  w Urzędzie Gminy Chełmża  (sala nr 4) w następującym terminie:

28 stycznia 2020 r. godz. 14.30

 • Komisja Rewizyjna (Piróg Franciszek, Szczepański Tomasz, Balińska Anna),
 • Komisja Finansów, Spraw Obywatelskich, Polityki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego (Kurdynowska Dorota, Stasieczek Stanisława, Lewandowska Katarzyna),
 • Komisja Budownictwa i Gospodarki  Komunalnej (Garwoliński Grzegorz, Grupa Rafał, Trzpil Mirosław),
 • Komisja Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony  Środowiska (Fałkowski  Henryk, Pawlak Dariusz, Galus Adam),
 • Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Rekreacji (Dejewska Patrycja, Iwański Janusz, Talarek Żaneta),
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (Lewandowska Katarzyna, Fałkowski Henryk, Balińska Anna).

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji i przywitanie uczestników.
 2. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Zelgnie.
 3. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Kończewicach.
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Chełmża na lata 2020-2024.
 5. Projekt uchwały w sprawie w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego Toruń - Wschód w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Chełmża w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 6. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chełmża i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża.
 8. Projekt uchwały sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy.
 10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa Sołectwa.
 11. Projekt uchwały w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Chełmża w 2020 r..
 12. Projekt uchwały w sprawie Planu pracy Rady Gminy Chełmża w 2020 r.
 13. Projekt uchwały zmieniający budżet Gminy Chełmża na 2020 r.
 14. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy Chełmża\

(-) Janusz Iwański

Metryka

 • opublikował: Marta Rosińska
  data publikacji: 2020-01-24 13:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 199
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-24 13:46

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4254707
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-04 13:02

Stopka strony