Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Chełmża, które odbędzie się  w Urzędzie Gminy Chełmża  (sala nr 4) w następującym terminie:

25 lutego 2020 r. godz. 13.00

 • Komisja Rewizyjna (Piróg Franciszek, Szczepański Tomasz, Balińska Anna),
 • Komisja Finansów, Spraw Obywatelskich, Polityki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego (Kurdynowska Dorota, Stasieczek Stanisława, Lewandowska Katarzyna),
 • Komisja Budownictwa i Gospodarki  Komunalnej (Garwoliński Grzegorz, Grupa Rafał, Trzpil Mirosław),
 • Komisja Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony  Środowiska (Fałkowski  Henryk, Pawlak Dariusz, Galus Adam),
 • Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Rekreacji (Dejewska Patrycja, Iwański Janusz, Talarek Żaneta),
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (Lewandowska Katarzyna, Fałkowski Henryk, Balińska Anna).

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji i przywitanie uczestników.
 2. Informacja na temat funkcjonowania Gminnej Spółki Wodnej – zadania zrealizowane w roku 2019 oraz plan pracy na rok 2020.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży za 2019 rok.
 4. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Chełmża na lata 2017-2021” za rok 2019.
 5. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za 2019 r.
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe w placówki doskonalenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia objętych dofinansowaniem w 2020 r.. (druk nr 1)
 7. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (druk nr 2)
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy. (druk nr 3)
 9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa Sołectwa … (druk nr 4)
 10. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Janusz Iwański

Metryka

 • opublikował: Marta Rosińska
  data publikacji: 2020-02-21 12:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 133
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-21 12:44

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4086223
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-03 13:45

Stopka strony