Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Chełmża:

 • Komisji Rewizyjnej (Piróg Franciszek, Szczepański Tomasz, Balińska Anna),
 • Komisji Finansów, Spraw Obywatelskich, Polityki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego (Kurdynowska Dorota, Stasieczek Stanisława, Lewandowska Katarzyna),
 • Komisji Budownictwa i Gospodarki  Komunalnej (Garwoliński Grzegorz, Grupa Rafał, Trzpil Mirosław),
 • Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony  Środowiska (Fałkowski  Henryk, Pawlak Dariusz, Galus Adam),
 • Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Rekreacji (Dejewska Patrycja, Iwański Janusz, Talarek Żaneta),
 • Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Lewandowska Katarzyna, Fałkowski Henryk, Balińska Anna).

Posiedzenie rozpocznie się 28 kwietnia o godz. 14.00.

Porządek wspólnego  posiedzenia Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji i przywitanie uczestników.
 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisariatu Policji w Chełmży za 2019 r.
 3. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich drzew uznanych za pomniki przyrody w miejscowości Brąchnówko. (druk nr 1)
 4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych. (druk nr 2)
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Chełmża na okres do 3 lat z przeznaczeniem na ogródki przydomowe. (druk nr 3)
 6. Projekt uchwały zmieniający budżet Gminy Chełmża na 2020 r. (druk nr 4)
 7. Wolne wnioski.

Na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.) zarządzam wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Chełmża oraz opiniowanie uchwał i sprawozdań z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w trybie zdalnym). Wspólne posiedzenie Komisji prowadzone będzie przez Przewodniczącego Rady Gminy Chełmża w sali nr 4 w Urzędzie Gminy Chełmża przy ul. Wodnej 2.

Przewodniczący Rady Gminy Chełmża

(-) Janusz Iwański

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Gminy - Janusz Iwański
  data wytworzenia: 2020-04-24
 • opublikował: Marta Rosińska
  data publikacji: 2020-04-24 13:16

Druki projektów uchwał oraz sprawozdania - Komisje wspólne RG w dniu 28 kwietnia 2020 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Więcek - Komendant Komisariatu Policji w Chełmży
  • opublikował: Marta Rosińska
   data publikacji: 2020-04-24 13:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zdrojewska
   data wytworzenia: 2020-04-24
  • opublikował: Marta Rosińska
   data publikacji: 2020-04-24 13:18
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Gminy - Ewa Pudo
   data wytworzenia: 2020-04-24
  • opublikował: Marta Rosińska
   data publikacji: 2020-04-24 13:32
 • Metryka

  • opublikował: Marta Rosińska
   data publikacji: 2020-04-24 13:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Salamończyk
   data wytworzenia: 2020-04-24
  • opublikował: Marta Rosińska
   data publikacji: 2020-04-24 13:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy - Marta Rygielska
   data wytworzenia: 2020-04-24
  • opublikował: Marta Rosińska
   data publikacji: 2020-04-24 13:36

Metryka

 • opublikował: Marta Rosińska
  data publikacji: 2020-04-24 13:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 53
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-04-24 13:36

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4082998
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-01 12:37

Stopka strony