Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącwrzesień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) zwołuję na dzień 29 czerwca 2021 r. na godz. 15.30 (wtorek)  XLIV sesję Rady Gminy Chełmża,  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XLIV sesji Rady Gminy Chełmża, w tym sprawy proceduralne:
  1. powitanie wszystkich uczestników posiedzenia,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. wybór sekretarza obrad,
  4. przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Nawra. (druk nr 1)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Chełmża na okres do 3 lat z przeznaczeniem na ogródki przydomowe. (druk nr 2)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. (druk nr 3)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chełmża. (druk nr 4)
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2021 r. (druk nr 5)
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Chełmża za 2020 r.
  1. przedstawienie raportu;
  2. debata;
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Chełmża. (druk nr 6)
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chełmża wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2020 r.:
  1. przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Chełmża wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2020 r.;
  2. odczytanie uchwały Nr 3/S/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chełmża sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy;
  3. przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2020 rok;
  4. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Chełmża oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2020 r. – dyskusja nad sprawozdaniami;
  5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chełmża wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2020 r. (druk nr 7)
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chełmża absolutorium z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2020 r.:
  1. przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Chełmża;
  2. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełmża z dnia 8 czerwca 2021 r. o udzielenie  absolutorium  Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy Chełmża  za 2020 r.;
  3. odczytanie uchwały Nr 15/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chełmża za 2020 r.,
  4. dyskusja i przedstawianie opinii Komisji Rady Gminy z dnia 08 czerwca 2021 r.;
  5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chełmża absolutorium z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2020 r. (druk nr 8)
 2. Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał Rady.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Gminy Chełmża.

Na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.) zarządzam odbycie XLIV sesji Rady Gminy Chełmża oraz podejmowanie uchwał z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w trybie zdalnym). Posiedzenie prowadzone będzie z Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2.

Transmisja obrad XLIV sesji Rady Gminy zostanie udostępniona na stronie: https://www.bip.gminachelmza.pl/10116,transmisje-obrad-sesji

W debacie nad Raportem o stanie Gminy głos mogą zabierać mieszkańcy. Mieszkaniec, który chce zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady Gminy w terminie do 28 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Osoby chcące skorzystać z prawa wstępu na sesje RG  proszone są o zgłoszenie w biurze Rady Gminy w terminie do 29.06.2021 r. do godz. 09.00 (tel. 56 675-60-76, 56 675-60-77, 56 675-60-78, e-mail: mrosinska@gminachelmza.pl).

Zgodnie z § 7 ust. 3 Statutu Gminy Chełmża z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w porządku obrad może wystąpić radny, komisja, klub radnych oraz Wójt.                                                                                                                          

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański

Druki projektów uchwał od nr 1 do nr 5

Raport o stanie Gminy Chełmza za 2020 r.

Sprawozdanie finansowe Gminy Chełmża oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2020 r.

Metryka

 • opublikował: Marta Rosińska
  data publikacji: 2021-06-25 12:25
 • zmodyfikował: Marta Rosińska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-25 12:39

Druki projektów uchwał od nr 6 do nr 8

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Rosińska
   data wytworzenia: 2021-06-25
  • opublikował: Marta Rosińska
   data publikacji: 2021-06-25 12:33
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Rosińska
   data wytworzenia: 2021-06-25
  • opublikował: Marta Rosińska
   data publikacji: 2021-06-25 12:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Rosińska
   data wytworzenia: 2021-06-25
  • opublikował: Marta Rosińska
   data publikacji: 2021-06-25 12:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy - Jacek Czarnecki
   data wytworzenia: 2021-06-25
  • opublikował: Marta Rosińska
   data publikacji: 2021-06-25 12:46

Metryka

 • opublikował: Marta Rosińska
  data publikacji: 2021-06-25 12:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2072
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-25 12:46:12