Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


ZARZĄ

DZANIE NR 21/2006 WÓJTA GMINY CHEŁMŻA

z dnia 31 maja 2006r.


w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu za 2005 rok.


Na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006r. Nr 45, poz.319) zarzą

dzam, co następuje."

§

1. Podaję do publicznej wiadomości informacje obejmującą wykonanie budżetu w 2005 rok.

1) wykonanie dochodó

w na 31.XII.2005r. -16.262.231 zł co stanowi 87,9% planu;

2) wykonanie wydatkó

w na 31.XII.2005r. - 16.632.462 zł co stanowi 81,0% planu;

3) deficyt na 31.XII.2005r. -370.231 zł

;

4) przychody budż

etu na 31.XII.2005r. - 3.601.818 zł;

5) rozchody budż

etu na 31 XII.2005r. - 1.142.317 zł;

6) zobowią

zania wymagalne nie wystąpiły;

7) kwoty dotacji otrzymanych z budż

etu jednostek samorządu - 14.978 zł;

8) innym jednostkom samorzą

du terytorialnego nie udzielono dotacji;

9) porę

czeń i gwarancji w 2005r. nie udzielono.

§

2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty stanowi załącznik Nr 1 do zarządzania.

§

3. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznych stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§

4. Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Chełmża.

§

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2006-06-13 08:02

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2006-06-13 08:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2574
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-06-13 08:03

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4174971
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 07:53

Stopka strony