Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Kompetencje   i   zadania   Referatu   Planowania   Przestrzennego,   Inwestycji   i Remontów:
1) aktualizacja strategii rozwoju Gminy w zakresie dotyczącym zagospodarowania przestrzennego,
2) przygotowywanie założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, realizacja obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego oraz wprowadzanie zmian,
3) sprawowanie nadzoru urbanistycznego, architektonicznego i budowlanego w zakresie wynikającym z zawartych porozumień,
4) realizacja zadań związanych z budownictwem wynikających z obowiązujących przepisów obejmujących w szczególności:
- a) prowadzenie spraw dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
- b) wydawanie pozwoleń na budowę i użytkowanie obiektu oraz wstrzymanie robót budowlanych i rozbiórek w zakresie wynikającym z zawartych porozumień z Zarządem Powiatu,

5)
 prowadzenie spraw oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących podziału nieruchomości, rozgraniczeń, scalania i wymiany gruntów,
6) planowanie oraz realizacja inwestycji budowlanych i remontów obiektów gminnych w tym:
- a) współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych w zakresie przygotowywania materiałów przedprzetargowych dotyczących inwestycji i remontów obejmujących w szczególności specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz projekt umowy z wykonawcą,
- b) organizacja realizacji inwestycji i remontów oraz koordynacja działań z tym związanych,
- c) rozliczanie prowadzonych inwestycji i remontów,

7)
 prowadzenie ewidencji dróg,
8) zarządzanie drogami gminnymi,
9) prowadzenie spraw związanych z gospodarką energetyczną gminy, w tym prowadzenie rozliczeń finansowych w zakresie zwrotu kosztów za energię
elektryczną zużytą na oświetlenie dróg i konserwację urządzeń, oświetleniowych nie będących w zarządzie gminy,
10) prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości,
11)  nadzór nad cmentarzami komunalnymi oraz miejscami pomięci narodowej,
12) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów BHP i p. poż.

Kierownik referatu: Teresa Wolin, biuro nr 6
Pracownicy referatu:
Romualda Jagielska, Łukasz Kowalski, Krystian Małek - biuro nr 7

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2006-09-14 09:57
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2008-12-17 12:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4001
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-12-17 12:32

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4253590
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-04 13:02

Stopka strony