Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Kompetencje i zadania Referatu Organizacyjnego:
1) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
2) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników,
3) czuwanie nad właściwym określaniem wysokości przysługujących pracownikom dodatków stażowych i nagród jubileuszowych oraz nad sprawami z zakresu rent i emerytur,
4) obsługa organizacyjno - techniczna przyjęć interesantów przez Wójta i Sekretarza Gminy.
5) prowadzenie spraw kancelaryjnych Urzędu Gminy,
6) zaopatrzenie materiałowo - techniczne Urzędu Gminy ( zakup i przechowywanie oraz rozdział materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości),
7) prowadzenie ewidencji urlopów pracowniczych,
8) realizowanie zadań związanych z pełnieniem funkcji reprezentacyjnych Wójta, w tym organizowanie kontaktów Wójta z organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi i innymi,
9) nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków,
10) zamawianie pieczęci i tablic urzędowych,
11) prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
12) prowadzenie obsługi działalności:
- a) Rady Gminy,
- b) komisji Rady Gminy,
- c) Zarządu Gminy,
- d) jednostek pomocniczych,
13) sporządzanie protokółów z Sesji Rady Gminy, posiedzeń komisji Rady Gminy oraz Zarządu Gminy,
14) przygotowywanie projektów i rejestracja uchwał podjętych przez Radę Gminy i Zarząd Gminy,
15) prowadzenie dokumentacji i korespondencji Przewodniczącego Rady Gminy,
16) wykonywanie zadań związanych z przeprowadzeniem: wyborów Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, Rady Gminy, Samorządów Mieszkańców Wsi, Ławników, Członków Izby Rolnej oraz referendów ogólnokrajowych i gminnych,
17) prowadzenie ewidencji zamówień publicznych,
18) przygotowanie materiałów dotyczących inwestycji i remontów obejmujących w szczególności warunki przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy z wykonawcą.
19) prowadzenie procedur przetargowych obejmujących w szczególności: realizację inwestycji gminnych, remontów i zakupów oraz zbycie środków trwałych,
20) opiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych dotyczących trybu zamówienia publicznego, a także wyrażenia opinii dla potrzeb Zarządu,
21) prowadzenie spraw i obsługa działalności Rady Społecznej Publicznego Ośrodka Zdrowia,
22) współpraca z Zakładami Opieki Zdrowotnej oraz innymi jednostkami w zakresie dostępności mieszkańców do podstawowej opieki zdrowotnej,
23) inicjowanie działań związanych z przygotowaniem programów ochrony oraz promocji zdrowia,
24) utrzymanie porządku i czystości w budynku Urzędu Gminy oraz otoczeniu obiektu w okresie całego roku,

Kierownik referatu: Sekretarz Gminy - Ewa Pudo, biuro nr 22
Pracownicy referatu:
Beata Kozłowska(biuro nr 2), Anna Feeser-Bering(biuro nr 16), Małgorzata Banach(biuro nr 19), Paweł Rutkowski(poddasze)

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2006-09-14 10:18
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2008-12-16 14:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3008
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-12-16 14:20

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3562692
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-11 13:49

Stopka strony