Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

KOMUNIKAT

Gminnej  Komisji Wyborczej w Chełmży

z dnia  23 października 2006 r.
o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Chełmża zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.


Gminna  Komisja Wyborcza na podstawie art. 64o ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) przyznaje, na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Gminy Chełmża , numery zarejestrowanym w wyborach do rad gmin listom kandydatów komitetów, które nie zarejestrowały żadnej listy w wyborach do rady powiatu.

1. Termin i miejsce losowania: W dniu 24 października 2006 r. o godz. 2015  w siedzibie Komisji: Urząd Gminy Chełmża ul. Wodna 2 ( pokój nr 2) zostaną przyznane, w drodze losowania, numery w/w listom komitetów wyborczych.

2.   2. Kolejność losowania :

1)       - w pierwszej kolejności zostaną wylosowane numery dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego w Toruniu dla list komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Powiatu,

2)       - następnie będą losowane numery dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt

3. Tryb przeprowadzenia losowania:

1)       - Do jednakowych kopert zostaną włożone kartki z numerami do wylosowania dla list uprawnionych komitetów, do innych kopert zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych uczestniczących w losowaniu.

2)       - W jednym pojemniku zostaną umieszczone koperty z numerami, w drugim koperty z nazwami komitetów.

3)       - Osoba wyznaczona ze składu komisji dokona losowania numeru listy, a następnie nazwy komitetu, którego listy będą oznaczone wylosowanym numerem.

4)       - Wylosowany numer i nazwa komitetu zostaną odczytane, a wyjęte kartki z numerem i nazwą komitetu zszyte i stanowić będą dokumentację losowania.

5)       - Z przeprowadzonego losowania sporządzony zostanie protokół.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2006-10-23 14:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2389
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-10-23 14:24

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4268655
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-10 12:58

Stopka strony