Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Urząd Gminy Chełmża
ul. Wodna 2

87-140 Chełmża

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent ds. wodno-kanalizacyjnych


1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe zawodowe  - kierunek inżynieria środowiska lub budownictwo
( specjalność: urządzenia sanitarne, inżynieria sanitarna, inżynieria wodna, oczyszczalnie, budownictwo wodne i sanitarne),
b) biegła znajomość oprogramowania biurowego – Pakiet Office.
c) prawo jazdy kategorii B oraz samochód

2. Wymagania dodatkowe:a) wykształcenie wyższe magisterskie - kierunek inżynieria środowiska lub budownictwo
( specjalność: urządzenia sanitarne, inżynieria sanitarna, inżynieria wodna, oczyszczalnie, budownictwo wodne i sanitarne),
b) studia podyplomowe na kierunku administracja, ochrona środowiska

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.  Udział w pracach związanych z planowaniem realizacji inwestycji i remontów urządzeń zwianych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.
2. Przygotowanie spraw formalnoprawnych związanych z przystąpieniem do realizacji inwestycji i remontów oraz przygotowanie projektów umów.
3.   Egzekwowanie postanowień zawartych umów przez wykonawców, dostawców materiałów i inspektorów nadzoru.
4. Organizacja i dokumentowanie odbiorów częściowych, końcowych i pogwarancyjnych.
5. Koordynowanie działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem prac remontowych, modernizacyjnych oraz inwestycyjnych.
6. Rozliczanie projektów w tym realizowanych z dofinansowaniem środków zewnętrznych.

4. Wymagane dokumenty:a. list motywacyjny,
b. CV ( z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej – jeśli dotyczy),
c. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
d. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e. kserokopie świadectw pracy ( jeśli dotyczy),
f. kwestionariusz osobowy (oryginał).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Chełmża (biuro nr 19), lub pocztą na adres urzędu (Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds.  wodno-kanalizacyjnych ” w terminie do dnia  20 stycznia 2007 roku ( do godz.15:00).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

Z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Ewa Pudo

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-01-04 14:17
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2007-01-16 17:51
Załączony plik

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-01-04 14:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3716
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-16 18:00

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4254857
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-04 13:02

Stopka strony