Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
 

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalisty ds. wodno-kanalizacyjnych

Wymagania niezbędne:
Do naboru może przystąpić osoba która posiada:
1)   wykształcenie:
wyższe magisterskie  o  specjalności ochrona środowiska,
2) biegłą znajomość oprogramowania biurowego – Pakietu Office, programów do obsługi poczty elektronicznej i Internetu,
3) prawo jazdy kategorii B oraz samochód,
4) umiejętność pracy w zespole,
5) umiejętność samodzielnej organizacji pracy.
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
oraz
7) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
8) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) organizacja i nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z wydobyciem, uzdatnieniem i sprzedażą wody,
2) organizacja i nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z odprowadzaniem
i oczyszczaniem ścieków,
3) nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z utrzymaniem terenów zielonych.

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV ( z uwzględnieniem szczegółowego opisu przebiegu pracy zawodowej – jeśli dotyczy, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji oraz stażu pracy),
3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
5) kserokopie świadectw pracy ( jeśli dotyczy),
6) kwestionariusz osobowy (oryginał),
7) oświadczenie, w którym kandydat potwierdza że:
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Chełmża (biuro nr 19), lub pocztą na adres urzędu (Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-100 Chełmża) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. wodno-kanalizacyjnych” w terminie do dnia  4 kwietnia 2007 roku ( do godz.15:00).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

Kierownik GP
Wiesław Kazaniecki

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-03-21 14:24
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2007-03-21 14:25
Załączonyplik

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-03-21 14:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3613
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-03-21 14:26

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4189602
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 15:02

Stopka strony