Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RG-0065-.... /2007 Chełmża, dnia 17.04.2007r

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję  na dzień  23 kwietnia 2007 roku na godz. 10.00 w sali Urzędu Gminy w Chełmży obrady X Sesji Rady Gminy z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie obrad Sesji :
    a) stwierdzenie prawomocności obrad,
    b)   wybór Sekretarza obrad,
    c) przyjęcie porządku obrad.
2.   Przyjęcie protokołów z IV, V, VI, VII, VIII Sesji Rady Gminy.
3.   Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Pluskowęsach.
4.   Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża za rok 2006 :
    a) przedstawienie przez Wójta  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża za rok 2006,
    b) odczytanie uchwały  Nr 42/2007 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 06 kwietnia 2007 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chełmża wraz z odrębnymi sprawozdaniami z wykonania planów finansowych za 2006 rok,
    c) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chełmża za 2006 rok,
    d) odczytanie uchwały Nr 42a/2007 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chełmża za 2006 rok .
     e) rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Chełmża za rok 2006 – dyskusja nad sprawozdaniem.
5.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Chełmża z     wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2006 rok i udzielenia absolutorium  z tego tytułu.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży udziału Gminy Chełmża we współwłasności      nieruchomości w Gdańsku – Wrzeszczu przy ul. Gomółki 25.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w jednostce     strukturalnej Kończewice.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Straży Gminnej i nadania regulaminu.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na 2008 rok
10. Podjecie uchwały w sprawie  zmiany budżetu Gminy Chełmża na 2007 rok.
11. Sprawozdanie Wójta.
12. Interpelacje i wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad Sesji.

Podstawą prawną do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej jest art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1543 z późn. zm.)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Kadukowska
    data wytworzenia: 23.03.2007
  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-04-23 07:09
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2007-04-23 07:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2479
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-04-23 07:10

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3477355
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-16 12:30

Stopka strony