Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO – 341-7-2/07 Chełmża, dnia 16.05.2007r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

                                              

                Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro na  przedmiot zamówienia obejmujący:

Zadanie I: „Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi”

Zadanie II: „Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Chełmża”

najkorzystniejszą ofertę złożyła  Firma:

Zadanie I

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

CIGNA STU S.A.

Ul. PCK 14 87-100 Toruń

za cenę brutto zadania I  - 93.064,97 zł( słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt cztery  złote 97/100).

Zadanie II

CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Ul. Chodkiewicza 89/91

85-950 Bydgoszcz

za cenę brutto zadania  II- 16.326,00 zł( słownie: szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych 00/100).

 

Uzasadnienie wyboru

 

W postępowaniu wpłynęło w wyznaczonym terminie 6 ofert na zadanie I i 2 oferty na zadanie 2. Na podstawie przyjętych warunków i kryteriów komisja dokonała  oceny wszystkich ofert.  W wyniku badania ofert  Komisja stwierdziła, że  wszystkie oferty spełniają warunki merytoryczne i nie podlegają wykluczeniu i odrzuceniu.

W zadaniu I kryterium oceny ofert była cena – 70% i warunki preferowane – 30%.

Na podstawie oceny największą ilość punktów ( 89,80pkt)  uzyskała oferta nr 3 – TUi R CIGNA STU S.A. w Toruniu.

W zadaniu II jedynym kryterium oceny była cena – 100%. Na podstawie oceny wybrano ofertę nr 1, która uzyskała 100pkt.

Wobec tego dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych z ważnych ofert, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Feeser-Bering
    data wytworzenia: 17.05.2007
  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-05-17 13:33
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2007-05-17 13:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2703
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-05-17 13:36

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4249578
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-03 13:40

Stopka strony