Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO – 341-9-2/07 Chełmża, dnia 28.05.2007r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro na „wykonanie   przebudowy drogi gminnej we wsi Sławkowo o długości 500mb”

najkorzystniejszą ofertę złożyła  Firma:

Zakład Drogowo-Budowlany S.C.

K.Wilczyński & M.Wilczyński

Rogowo 23

87-162 Lubicz

za cenę brutto oferty  -115.884,12zł( słownie: sto piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 12/10).

Uzasadnienie wyboru

 

W postępowaniu wpłynęły w wyznaczonym terminie 2 oferty . Na podstawie przyjętych warunków i kryteriów dokonano  oceny wszystkich ofert.  W wyniku badania ofert  stwierdzono, że  obie oferty spełniają warunki merytoryczne i nie podlegają wykluczeniu i odrzuceniu. Jedynym kryterium oceny ofert była cena.

Wobec tego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej z ważnych ofert, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-05-28 14:09

Informacje wytworzył: Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki
Informacje wprowadził: Paweł Rutkowski 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-05-28 14:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2809
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-05-28 14:15

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4088061
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-04 12:18

Stopka strony