Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO – 341-10-12/07 Chełmża, dnia 19.06.2007r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

           

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro na wykonanie przebudowy chodnika wraz z wjazdami w Bielczynach Gm. Chełmża – etap II” najkorzystniejszą ofertę złożyła  Firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „DROBUD” Sp.J.

Ul. Głowackiego 20  87-140 Chełmża

za cenę brutto oferty  - 97.027,36zł ( słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia
siedem złotych 36/100).

 

 

Uzasadnienie wyboru

 

W postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert . Na podstawie przyjętych warunków i kryteriów dokonano  oceny ofert. W wyniku badania ofert  stwierdzono, że 2 oferty posiadają braki dokumentów. Wobec tego wystąpiono o ich uzupełnienie. Ponadto Zamawiający wystąpił także o wyjaśnienie treści złożonych ofert w stosunku do 4 ofert. W wyniku udzielonych wyjaśnień dokonano oceny 3 ważnych ofert, natomiast 2 oferentów wykluczono, a ich oferty odrzucono. Jedynym kryterium oceny ofert była cena.

Wobec tego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej z ważnych ofert, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-06-19 13:53

Informacje wytworzył: Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki
Informacje wprowadził: Paweł Rutkowski 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-06-19 13:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2846
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-06-19 13:53

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4249670
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-03 13:40

Stopka strony