Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO – 341-11-3/07 Chełmża, dnia 22.06.2007r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

                                   

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro na „wykonanie remontu dróg gminnych”

najkorzystniejszą ofertę złożyło:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach

Zakład w Grębocinie

Ul. Spółdzielcza 8  87-122 Grębocin

za cenę brutto oferty  - 55.561,85zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt
jeden  złotych 85/100).

 

Uzasadnienie wyboru

 

W postępowaniu w wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty . Na podstawie przyjętych warunków dokonano  weryfikacji wszystkich ofert. W wyniku badania ofert  stwierdzono, że 1 oferta Firmy DROBUD swym zakresem nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocenie podlegała jedna ważna oferta. Ofertę niezgodną z SIWZ zakwalifikowano do odrzucenia. Jedynym kryterium oceny ofert była cena.

Wobec tego wybrano ofertę najkorzystniejszą z ważnych ofert, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-06-22 13:02
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2007-06-22 13:02

Informacje wytworzył: Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki
Informacje wprowadził: Paweł Rutkowski 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-06-22 13:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2713
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-06-22 13:02

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4253591
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-04 13:02

Stopka strony