Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2

87-140 Chełmża

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

Stanowisko ds. inwestycji  i  remontów

1. Wymagania niezbędne:
Do naboru może przystąpić osoba która posiada:
1) wykształcenie średnie - kierunek budownictwo
2) biegłą znajomość oprogramowania biurowego – Pakietu Office, programów do     obsługi poczty elektronicznej i Internetu,
3) umiejętność pracy w zespole,
4) umiejętność samodzielnej organizacji pracy.
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
oraz
6) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
7) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:
  Prawo jazdy kategorii B oraz samochód.

3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych  na stanowisku:
1)  Udział w pracach związanych z planowaniem realizacji inwestycji i remontów ( w   tym związanych z ustalaniem harmonogramu realizacji robót). 
2) Przygotowanie spraw formalnoprawnych związanych z przystąpieniem do realizacji inwestycji i remontów oraz przygotowanie projektów umów.
3)   Egzekwowanie postanowień zawartych umów przez wykonawców, dostawców materiałów i inspektorów nadzoru.
4) Organizacja i dokumentowanie odbiorów częściowych, końcowych i pogwarancyjnych.
5) Sporządzanie planów remontów i modernizacji dróg z podziałem na poszczególne rodzaje nawierzchni.
6) Koordynowanie działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem prac remontowych, modernizacyjnych oraz inwestycyjnych.
7) Rozliczanie projektów w tym realizowanych z dofinansowaniem środków zewnętrznych.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV ( z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej – jeśli dotyczy),
3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
5) kserokopie świadectw pracy ( jeśli dotyczy),
6) kwestionariusz osobowy (oryginał).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Chełmża (biuro nr 19), lub pocztą na adres urzędu (Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. inwestycji  i remontów ” w terminie do dnia 14 sierpnia  2007 roku ( do godz.15:00). Aplikacje, które wpłyną do urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.


Z up. Wójta Gminy
Ewa Pudo

Sekretarz Gminy 

   

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2007-07-30 21:39
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-30 22:00

Dokument wytworzył: Sekretarz Gminy Chełmża Ewa Pudo
Dokument wprowadził: Paweł Rutkowski

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2007-07-30 22:10
Załączone pliki

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2007-07-30 21:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2824
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-07-30 22:10

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4086257
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-03 13:45

Stopka strony