Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

RO – 341-12-3/07 Chełmża, dnia 13.08.2007r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

                                   

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na „ przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów szkół Gminy Chełmża” najkorzystniejszą ofertę złożyło Toruńskie Centrum „CARITAS” ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń za cenę brutto jednego posiłku  - 2,15zł ( słownie: dwa złote 15/100).

 

 

Uzasadnienie wyboru

 

W postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

1. Usługi Gastronomiczne Adrian Swędera Przysiersk 74, 86-122 Bukowiec, podając cenę brutto jednego posiłku 2,60zł

2. Toruńskie Centrum „CARITAS” ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń, podając cenę brutto jednego posiłku 2,15zł.

W wyniku badania ofert  stwierdzono, że obie złożone oferty spełniają wymogi formalne i podlegają ocenie. Jedynym kryterium oceny ofert była cena -100%. Na podstawie przyjętych warunków i kryteriów dokonano oceny ofert. Obliczając punktację podzielono cenę oferty najniższej przez cenę oferty badanej razy kryterium – 100% cena. W wyniku oceny oferta najkorzystniejsza „CARITAS” z Torunia uzyskała 100 punktów, natomiast oferta druga – Usługi Gastronomiczne z Przysierska uzyskała 82,69 punktów.

Wobec tego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-08-13 13:03

Informacje wytworzył: Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki
Informacje wprowadziła: Paweł Rutkowski

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-08-13 13:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2661
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-08-13 13:07

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2960867
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-11 13:17

Stopka strony