Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO – 341-14-4/07 Chełmża, dnia 27.08.2007r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

                                   

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na wykonanie zagospodarowania centrum wsi Kończewice i urządzenie terenów zielonych w ramach projektu pn. „Nasza wieś-miejsce czyste, zielone i bezpieczne-budowa małej infrastruktury w Kończewicach” najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma

 „Zielenią pisane”

Pracownia Architektury, Krajobrazu  i Rzeźby

ul. Szosa Chełmińska 265a, 87-100 Toruń
za cenę brutto kompletnego przedmiotu zamówienia - 154.829,62zł
( słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 62/100 ).

 

Uzasadnienie wyboru

 

W postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta wyżej wymienionej firmy.

W wyniku badania oferty  stwierdzono, że spełnia ona wymogi formalne i podlega ocenie. Jedynym kryterium oceny ofert była cena -100%. Na podstawie przyjętych warunków i kryteriów dokonano oceny oferty. Obliczając punktację podzielono cenę oferty najniższej przez cenę oferty badanej razy kryterium – 100% cena. W wyniku oceny oferta najkorzystniejsza „Zielenią pisane” z Torunia uzyskała 100 punktów.

Wobec tego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-08-27 14:18

Informację wytworzyła: Anna Feeser-Bering
Informację wprowadził: Paweł Rutkowski

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-08-27 14:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2658
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-08-27 14:19

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4178595
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 07:53

Stopka strony