Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RG-0065-.... /2007 Chełmża, dnia 04.09.2007r
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję  na dzień  10 września  2007 roku na godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy w Chełmży obrady XV Sesji Rady Gminy z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie obrad Sesji :
   a) stwierdzenie prawomocności obrad,
   b) wybór Sekretarza obrad,
   c) przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołów z XIV Sesji Rady Gminy
3. Uroczyste przekazanie ziemi z pól bitewnych.
4. Informacja kierownika Rejonowego Zespołu Doradców w Chełmży w sprawie dalszego funkcjonowania  jednostki.
5. Informacja delegatów Gminy Chełmża dot. działalności Kujawsko- Pomorskiej Izby  Rolniczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności zmiany planu miejscowego  w jednostce strukturalnej Strużal z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Strużal.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu planu  miejscowego z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Grzywna.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w jednostce strukturalnej  Grzywna.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody w miejscowości Brąchnówko Gmina Chełmża.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nawrze  
12.  Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia  pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok.
14.  Sprawozdanie Wójta.
15.  Interpelacje i wolne wnioski.
16.  Zakończenie obrad Sesji.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-09-04 14:07
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2007-09-04 14:11

Dokument przygotował: Zastępca Wójta Gminy Chełmża Kazimierz Bober
Dokument wprowadził: Paweł Rutkowski

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-09-04 14:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2949
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-09-04 14:11

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4081720
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 13:42

Stopka strony