Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO – 341-16-5/07 Chełmża, dnia 11.09.2007r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

                                   

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowych zagospodarowania terenu we wsi Kuczwały, Pluskowęsy, Sławkowo, Grzywna, Kończewice i Zelgno”  podzielonego na sześć części najkorzystniejszą ofertę dla części II złożyła Firma

„Zielenią pisane” Pracownia Architektury

Krajobrazu i Rzeźby

Ul. Szosa Chełmińska 265a

87-100 Toruń

za cenę brutto kompletnego przedmiotu zamówienia dla części II dot. Pluskowęs– 59.900,00zł ( słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100 ).

 

Uzasadnienie wyboru

 

       W postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty dla części II, które złożyła firma „Zielenią pisane” z Torunia i  Ogrodnicy.pl P.H.P.U. „KRUSIKIEWICZ”. W wyniku badania oferty  stwierdzono, że spełniają one wymogi formalne i podlegają ocenie. Jedynym kryterium oceny ofert była cena -100%. Na podstawie przyjętych warunków i kryteriów dokonano oceny oferty. Obliczając punktację podzielono cenę oferty najniższej przez cenę oferty badanej razy kryterium – 100% cena. W wyniku oceny oferty uzyskały następującą punktację.

1. „ Zielenią pisane” Pracownia Architektury Krajobrazu i Rzeźby ul. Szosa Chełmińska 265a 87-100 Toruń za cenę brutto 59.900,01zł – 100punktów,

2. Ogrodnicy.pl P.H.P.U. „KRUSIKIEWICZ” ze Szczecina za cenę brutto 66.850zł – 89,60 punktów. 

Wobec tego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej tj. tej, która uzyskała największą ilość punktów, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla części II niniejszego postępowania.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-09-11 11:19

Informacje wytworzył: Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki
Informacje wprowadziła: Paweł Rutkowski

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-09-11 11:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2671
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-09-11 11:19

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4262524
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 08:24

Stopka strony