Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO – 341-18-3/07 Chełmża, dnia 26.09.2007r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowych zagospodarowania terenu we wsi Kuczwały, Grzywna i Zelgno”  podzielonego na trzy części najkorzystniejszą ofertę dla części II złożyła Firma

„Zielenią pisane” Pracownia Architektury

Krajobrazu i Rzeźby

Ul. Szosa Chełmińska 265a  87-100 Toruń

za cenę brutto kompletnego przedmiotu zamówienia dla części II dot. Grzywny –64.660,00zł ( słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100 ).

oraz dla części III najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma

Faber Consulting Sp. z o.o.

Ul. Dominikańska 9

87-100 Toruń

za cenę brutto kompletnego przedmiotu zamówienia dla części III dot. Zelgna– 48.800,00zł

( słownie: czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych 00/100 )

Uzasadnienie wyboru

W postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta dla części II i jedna dla części III , którą złożyła firma „Zielenią pisane” z Torunia i firma Faber Consulting z Torunia. W wyniku badania ofert  stwierdzono, że spełniają one wymogi formalne i podlegają ocenie. Jedynym kryterium oceny ofert była cena -100%. Na podstawie przyjętych warunków i kryteriów dokonano oceny ofert. Obliczając punktację podzielono cenę oferty najniższej przez cenę oferty badanej razy kryterium – 100% cena. W wyniku oceny oferta dla części II i części III  uzyskała 100 punktów.

Wobec tego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej tj. tej, która uzyskała największą ilość punktów, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla części II i części III niniejszego postępowania.

      

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-09-26 13:17

Informację wytworzyła: Anna Feeser-Bering
Informację wprowadził: Paweł Rutkowski

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-09-26 13:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2662
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-09-26 13:19

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4249617
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-03 13:40

Stopka strony