Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2

87-140 Chełmża

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 

  ds. gospodarki mieszkaniowej i działalności gospodarczej


1. Wymagania niezbędne:
Do naboru może przystąpić osoba która posiada:
1) wykształcenie min. średnie o kierunku ekonomicznym lub zwianym z zarządzaniem nieruchomościami,
2) doświadczeni zawodowe ( min. 5 lat w ramach umowy o pracę)
3) biegłą znajomość oprogramowania biurowego – Pakietu Office, programów do obsługi poczty elektronicznej i Internetu,
4) umiejętność pracy w zespole,
5) umiejętność samodzielnej organizacji pracy.
6) prawo jazdy kategorii B oraz samochód,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
oraz
8) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
9) cieszy się nieposzlakowaną opinią.


2. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy ( w tym prowadzenie napraw i remontów bieżących).
2) Sporządzanie analiz kosztów zwianych z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego.
3) Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej na terenie Gminy,
4) Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
5) Prowadzenie lokalnego punktu informacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorców.


3. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV ( z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej – jeśli dotyczy i posiadanego wykształcenia),
3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
5) kserokopie świadectw pracy ( jeśli dotyczy),
6) kwestionariusz osobowy (oryginał),
7) oświadczenia, w których kandydat potwierdza że:
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią.
- posiada prawo jazdy kategorii B oraz samochód osobowy.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Chełmża (biuro nr 19), lub pocztą na adres urzędu (Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża) z dopiskiem: „stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i działalności gospodarczej ” w terminie do dnia  28 listopada  2007 roku ( do godz.15:00).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

Z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Ewa Pudo

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-11-14 09:33
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2007-11-14 09:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3315
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-11-14 09:37

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3446272
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 15:10

Stopka strony