Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO – 341-21-5/07 Chełmża, dnia 29.11.2007r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

                                   

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na  wykonanie zagospodarowania centrum wsi Kuczwały i urządzenie terenów zielonych w ramach projektu pn. „ Serce wsi Kuczwały”- kształtowanie centrum poprzez budowę małej infrastruktury najkorzystniejszą ofertę złożyło:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TAXLAS S.J.

Ul. Grunwaldzka 66

87-100 Toruń

za cenę brutto oferty –349.157,03zł  ( słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych 03/100)

 

Uzasadnienie wyboru

 

W postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty:

1.P.W. TAXLAS ul. Grunwaldzka 66 Toruń, podając cenę brutto oferty 349.157,03zł,  w wyniku oceny uzyskało 100 punktów;

2.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LIK-BUD S.J. Zakład Produkcyjny ul. Fabryczna 17

72-010 Police , podając cenę brutto oferty 493.397,77zł, w wyniku oceny uzyskało 71 punktów,

3. „ Zielenią pisane” Pracownia Architektury Krajobrazu i Rzeźby ul. Szosa Chełmińska 265a, 87-100 Toruń, podając cenę brutto oferty 424.074,41zł, w wyniku oceny uzyskało 82 punktów.

W wyniku badania ofert  stwierdzono, że wszystkie złożone oferty spełniają wymogi formalne i podlegają ocenie. Jedynym kryterium oceny ofert była cena -100%. Na podstawie przyjętych warunków i kryteriów oceniono złożone oferty.

Wobec tego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-11-29 14:04
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2007-11-29 14:05

Informacje wytworzył: Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki
Informacje wprowadziła: Paweł Rutkowski

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-11-29 14:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2575
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-11-29 14:05

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4196949
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-14 12:19

Stopka strony