Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO – 341-24-2/07 Chełmża, dnia 10.12.2007r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

                                              

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na  „sprzedaż oleju napędowego w 2008 roku w ilości szacunkowej 82.000 litrów”

najkorzystniejszą ofertę złożyła:

Firma Handlowo-Usługowa

Zbigniew Legutko

Ul. Broniewskiego 52

87-140 Chełmża

za cenę brutto oferty - 1 litra oleju napędowego- 4,09zł  ( słownie: cztery złote  09/100)

 

Uzasadnienie wyboru

 

W postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Złożone oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne, wobec tego podlegają ocenie. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena -100%. Na podstawie przyjętych warunków i kryteriów oceniono złożone oferty.

1. Stacja Paliw – Sprzedaż Artykułów Rolnych Jan Cipkowski , Zelgo 87-140 Chełmża podając cenę brutto oferty – 1 litra oleju napędowego 4,17zł  w wyniku oceny uzyskała 98 punktów;

2. Firma Handlowo-Usługowa Zbigniew Legutko ul. Broniewskiego 52 87-140 Chełmża , podając cenę brutto oferty – 1 litra oleju napędowego – 4,09zł, w wyniku oceny uzyskała 100 punktów.

Wobec tego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-12-11 10:07
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2007-12-11 10:07

Informacje wytworzył: Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki
Informacje wprowadziła: Paweł Rutkowski

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-12-11 10:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2350
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-12-11 10:13

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4189518
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 15:02

Stopka strony