Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO – 341-23-5/07 Chełmża, dnia 14.12.2007r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

                                              

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na  „dostawę oleju opałowego lekkiego do budynków stanowiących mienie Gminy Chełmża w 2008r. w nieprzekraczalnej ilości 236.000 litrów”

najkorzystniejszą ofertę złożyła:

CNT Sp. z o.o.

UL. 21 Stycznia 1

 89-200 Szubin

 za cenę brutto 1m3 oleju opałowego- 2.677,90zł  ( słownie: dwa tysiące sześćset
 siedemdziesiąt siedem złotych  90/100)

 

Uzasadnienie wyboru

 

W postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Jedna z ofert  firmy Awix-oil z Torunia nie spełniła wymogów formalnych – brak wymaganych dokumentów, wobec tego oferent został wykluczony, zaś jego oferta odrzucona. Pozostałe złożone oferty spełniły wymogi formalne i merytoryczne, wobec tego podlegały ocenie. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena -100%. Na podstawie przyjętych warunków i kryteriów oceniono kompletne oferty.

1. CNT Sp. z o.o. ul. 21 Stycznia 1 89-200 Szubin  podając cenę brutto oferty – 1m3 oleju opałowego – 2.677,90zł  w wyniku oceny uzyskało 100 punktów;

2. Firma ”TANK” Sp. J. ul. Chrzanowskiego 11, 87-100 Toruń  podając cenę brutto oferty –
1 m3 oleju opałowego – 2.683,39zł, w wyniku oceny uzyskała 99 punktów.

Wobec tego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-12-14 12:33
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2007-12-14 12:33

Informacje wytworzył: Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki
Informacje wprowadziła: Paweł Rutkowski

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-12-14 12:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2458
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-12-14 12:35

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4268834
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-10 12:58

Stopka strony