Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RG-0065-.... /2007 Chełmża, dnia 17.12.2007r
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję  na dzień  20 grudnia 2007 roku na godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża obrady XIX Sesji Rady Gminy  z następującym porządkiem obrad :
1.Otwarcie obrad Sesji :
   a)powitanie przybyłych,
   b)stwierdzenie prawomocności obrad,
   c)wybór Sekretarza obrad,
   d)przedstawienie  porządku obrad,
   e)zatwierdzenie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu  XVIII  Sesji Rady Gminy Chełmża.
3.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2008 rok.
   a)przedstawienie przez Wójta projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
   b)Przedstawienie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej:
- w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2008r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmża,
- w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej  prognozy  kwoty długu Gminy Chełmża:
   c)przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady  oraz  ostatecznej opinii  Komisji  
Finansów, Spraw Obywatelskich, Polityki Społecznej Ładu i Porządku  Publicznego   do projektu uchwały budżetowej;
   d)przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków Komisji Rady oraz zmian w projekcie uchwały budżetowej wynikających z wniosków Komisji Rady i autopoprawek Wójta;
   e)głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.  
4.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt     oraz dalszego postępowania z nimi
5.Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla sołtysów sołectw w Gminie   Chełmża
8.Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku od nieruchomości łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty od posiadania psów
9.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności zmiany planu miejscowego w jednostce strukturalnej Strużal z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego Gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Strużal
11.Podjęcie uchwały zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2007r.             
12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ‘Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii na 2008r.”
13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
14.Sprawozdanie Wójta.
15.Interpelacje i wolne wnioski.
16.Zakończenie obrad Sesji.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-12-19 11:53
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2007-12-19 11:54

Dokument przygotował: Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki
Dokument wprowadził: Paweł Rutkowski

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-12-19 11:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2375
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-12-19 11:54

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3481531
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-19 07:32

Stopka strony