Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RG-0065- 01 /2008 Chełmża, dnia 17.01.2008r

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję  na dzień  24 stycznia 2008 roku na godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża obrady XXII Sesji Rady Gminy z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie obrad Sesji :
a) powitanie przybyłych,
b) stwierdzenie prawomocności obrad,
c) wybór Sekretarza obrad,
d) przedstawienie  porządku obrad,
e) zatwierdzenie porządku obrad.  
2. Przyjęcie protokołu  XIX  Sesji Rady Gminy Chełmża.
3.  Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia Gminy Chełmża do współpracy z Toruńskimi Wodociągami Spółka z o.o. w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych z terenu Gminy Chełmża w oczyszczalni należącej do Toruńskich Wodociągów (druk nr 1 ).
4. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Chełmża we wsi Zalesie (druk  nr 2 ).
5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności zmiany planu miejscowego w  części wsi Mirakowo z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża (druk nr 3 ).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Mirakowo  (druk nr 4 ).
7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Chełmża ze Stowarzyszenia Banku – Żywnościowo – Rzeczowy w Toruniu (druk nr 5).
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( druk nr 6).
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Chełmża (druk nr 7).
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Chełmża na 2008 rok.
11.  Sprawozdanie Wójta.
15.  Interpelacje i wolne wnioski.
16.  Zakończenie obrad Sesji.


Podstawą prawną do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej jest art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Dokument przygotował: Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki
Dokument wprowadził: Paweł Rutkowski

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-01-17 16:36
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2008-01-17 16:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2562
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-01-17 16:37

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4268906
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-10 12:58

Stopka strony