Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO – 341-2-2/08 Chełmża, dnia 19.02.2008r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

                                              

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na  dostawę materiałów budowlanych najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma:

TROPS S.A.

Ul. M. Skłodowskiej Curie 99

87-100 Toruń

za cenę brutto oferty – 126.963,80 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 80/100)

 

Uzasadnienie wyboru

 

 

W postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. Złożona oferta spełniała

wymogi formalne tj. zawiera wymagane dokumenty i wymogi merytoryczne, wobec tego

podlega ocenie. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena -100%. Na podstawie przyjętych

warunków i kryteriów oceniono złożoną ważną ofertę.

1) TROPS S.A. Ul. M. Skłodowskiej Curie 99  87-100 Toruń

podając cenę brutto oferty – 126.963,80 zł, w wyniku oceny uzyskała 100 punktów.

Wobec tego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-02-19 12:30
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2008-02-19 12:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2170
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-02-19 12:31

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4249533
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-03 13:40

Stopka strony