Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję  na dzień  28 lutego 2008 roku na godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża obrady XXIII Sesji Rady Gminy  z następującym porządkiem obrad :
1.Otwarcie obrad Sesji :
a)powitanie przybyłych,
b)stwierdzenie prawomocności obrad,
c)wybór Sekretarza obrad,
d)przedstawienie  porządku obrad,
e)zatwierdzenie porządku obrad.  
2.Przyjęcie protokołu  XX oraz XXI Sesji Rady Gminy Chełmża.
3.Sprawozdanie Kierownika GOPS z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej.
4.Sprawozdanie Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w  zakresie realizacji zadań związanych z usuwaniem na terenie Gminy nieczystości stałych i płynnych.
5.Podjęcie uchwały  w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej mienie  komunalne Gminy Chełmża we wsi Grzywna (druk nr 1 ).
6.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości we wsi Dźwierzno (druk  nr 2 ).
7.Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy w 2008 r. Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków  wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego jeżeli  ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego  (druk nr 3 ).
8.Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego (druk nr 4).
9.Podjęcie uchwały zmieniającej statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży (druk nr 5).
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2008   rok ( druk nr 7).
11.Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta ( podjęcie uchwały).
12.Sprawozdanie Wójta.
13.Interpelacje i wolne wnioski.
14.Zakończenie obrad Sesji.

Podstawą prawną do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej jest art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Dokument przygotował: Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki
Dokument wprowadził: Paweł Rutkowski

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-02-25 14:04
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2008-02-25 14:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2705
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-02-25 14:05

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4253597
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-04 13:02

Stopka strony