Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącwrzesień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

Urząd Gminy Chełmża
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Z-ca Kierownika  Referatu Finansowego
- Zastępca Głównego Księgowego

1.Wymagania niezbędne:
Do naboru może przystąpić osoba, która posiada:
1) w zakresie wykształcenia spełnia jeden z niżej podanych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
2) posiada obywatelstwo polskie,
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
7) posiada znajomość zagadnień wynikających z  ustawy o rachunkowości i finansach publicznych oraz samorządzie gminnym,
8) posiada biegłą znajomość oprogramowania biurowego – Pakietu Office, programów do obsługi poczty elektronicznej i Internetu,
9) posiada umiejętność  kierowania zespołem.
 
2. Zakres podstawowych zadań wykonywanych  na stanowisku:
1)  organizacja i kierowanie pracą w Referacie Finansowym,
2) prowadzenie obsługi finansowo - księgowej w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy,
3) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie projektów i programów realizowanych z udziałem  środków pomocowych z Unii Europejskiej, dla których wymagana jest odrębna ewidencja,
4) dekretowanie faktur i operacji finansowych,
5) sporządzanie sprawozdań i budżetowych i finansowych w zakresie wynikającym z prowadzonej ewidencji w tym bilansów,
 
3. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV ( z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej  i  posiadanego wykształcenia ),
3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
5) kserokopie świadectw pracy,
6) kwestionariusz osobowy (oryginał),
7) oświadczenia, w których kandydat potwierdza że:
a) posiada obywatelstwo polskie,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
c) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
d) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
e) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Chełmża (biuro nr 19), lub pocztą na adres urzędu (Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2,
87-140 Chełmża) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Z-cy Kierownika Referatu Finansowego – Z-cy Głównego Księgowego" w  terminie do dnia 18  lipca  2008 roku ( do godz.15:00). Aplikacje, które wpłyną do urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chełmża.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

z up. Wójta Gminy
Ewa Pudo
Sekretarz Gminy

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-07-04 10:45
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2008-07-04 10:52
Załączone dokumenty

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-07-04 10:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5752
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-07-04 10:53:25