Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

Na  podstawie art.39 ust.1  ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz.1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456,  Nr 104, poz.708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz.1218) Uchwały Nr XXIV/133/08 Rady Gminy  Chełmża z dnia 29 marca 2008r. w sprawie sprzedaży działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  we wsi  Browina  oraz  Zarządzenia nr 62/08 Wójta Gminy Chełmża  z dnia 07.08.2008r. w  sprawie  podania  do  publicznej  wiadomości   ogłoszenia  o II przetargu  ustnym  nieograniczonym  na  sprzedaż  niezabudowanej  nieruchomości  we  wsi  Browina . 

                                                                  Wójt  Gminy  Chełmża

                                                   ogłasza  II  przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Chełmża.

 

 

Lp.

 

Oznaczenie

opis

nieruchomości,

 

Nr  KW

Powierz

-chnia

nierucho- mości

w  ha,

rodzaj

użytku

klasa

Przeznaczenie nieruchomości   w

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża   w   jednostce   strukturalnej   Browina

 

Cena

wywoławcza  nieruchomoś-ci brutto w   przetargu

wynosi  w     

     

Wysokość 

wadium

  19 %

ceny

wywoławczej

w 

Postąpienie nie  mniej      

niż  1% 

ceny

wywoław-czej

    w   

 

 

      Termin

       miejsce

      przetargu

 1.

           2.

      3.

          4.

       6.

     7.  

       8.

            9.

 

 1.

 

 

Browina

działka nr 122/20

niezabudowana

63918

 

0,0569

 

R IV a

0,0569

 

 

Zabudowa   mieszkaniowa

jednorodzinna  wolnostojąca

-  3 MN

 

 

 

   28 100, 00

 

 

 

 

  5 340, 00

 

 

 

  290 , 00

 

11 wrzesień  2008r.

o  godz.  9 00

Urząd  Gminy

  w  Chełmży

 ul.  Wodna 2

Dla  objętej  II przetargiem  nieruchomości  ustala  się  wadium  w  wysokości 19 %  ceny  wywoławczej , które   należy    wpłacić   najpóźniej   na   siedem   dni   przed  dniem   otwarcia   przetargu   tj. do  dnia 

03 września  2008r.  w  kasie  Urzędu Gminy  w  Chełmży,   ul. Wodna 2   lub   na   konto  Urzędu  Gminy   w   Chełmży  -  PKO  Chełmża  Nr  26  1020  5011  0000  9002  0016  3857 .

O  wysokości  postąpienia  decydują  uczestnicy  II przetargu , z  tym  że  postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej  z  zaokrągleniem  w  górę  do  pełnych  dziesiątek  złotych.

Nieruchomość  nie  została  sprzedana  w  I przetargu  przeprowadzonym   w  dniu  25.07.2008r.

Nieruchomość objęta  II przetargiem wolna jest od  jakichkolwiek  obciążeń,  sprzedaż  następuje  na  podstawie  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami  .

Nabywca  ponosi   koszty  zawarcia  aktu  notarialnego  oraz  wpisu  własności  do  księgi  wieczystej.

Postępowanie  przetargowe, na objętą II przetargiem  nieruchomość  jest  ważne  bez  względu  na  liczbę  uczestników,  jeżeli  chociaż  jeden  uczestnik  zaoferował  co  najmniej  jedno  postąpienie  powyżej  ceny  wywoławczej . 

W II przetargu mogą wziąć udział osoby  fizyczne  i  prawne,  jeżeli   wpłacą  wadium  w  w / wymienionym  terminie  i  przedłożą  dowód  wpłaty  Komisji  Przetargowej w  dniu  zorganizowania  II przetargu. 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia.  Zezwolenie  wydawane  jest  przez  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  24  marca  1920r. o  nabywaniu  nieruchomości  przez  cudzoziemców.

Od zdeponowanego  wadium  wpłaconego w gotówce  nie nalicza  się  odsetek. Wadium  wpłacone  w  gotówce  przez  uczestnika II przetargu, który  przetarg wygrał zalicza się  na poczet ceny nabycia  nieruchomości,  natomiast  pozostałym  uczestnikom zwraca się po zamknięciu  II przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia  zamknięcia  II przetargu.

Zastrzega  się  prawo  zamknięcia  II przetargu  bez  wybrania  którejkolwiek  oferty .

Szczegółowe  informacje o sprzedaży   w / wymienionej   nieruchomości   niezabudowanej  można  uzyskać  w  Urzędzie  Gminy  w  Chełmży,  ul.  Wodna  2 ,  tel.  056  675 – 60 – 76  lub  77, wew. 43  lub na stronie  internetowej Gminy www.gminachelmza.pl  lub  bip.gminachelmza.pl

Chełmża  dnia   07  sierpień  2008 r.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-08-08 14:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6762
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-08-08 14:57:09