Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Na podstawie:- art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z  późn. zm.),- Zarządzenia Nr 67 / 08 Wójta Gminy Chełmża z dnia 07 sierpnia 2008 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości przy ul. Paderewskiego 11 w Chełmży stanowiącej mienie komunalne gminy z przeznaczeniem na plac manewrowy szkoły nauki jazdy.

Wójt Gminy Chełmża podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Chełmża z przeznaczeniem na plac manewrowy szkoły nauki jazdy.

1/ grunt o powierzchni 200 m2 znajdujący się w miejscowości Chełmża przy ul. Paderewskiego 11 stanowiący część działki Nr 62 B o powierzchni 0,2467 ha;
2/ umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 3 lat z możliwością wcześniejszego rozwiązania umowy dzierżawy w przypadkach określonych w umowie;
3/ miesięczny czynsz za dzierżawę wynosi 200,00 zł brutto;
4/ czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do dnia 10 każdego miesiąca, czynsz wnoszony jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc umowy, czynsz za najem podlegać będzie corocznej aktualizacji - od 1 stycznia o procent inflacji jaki miał miejsce w tym okresie (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni) z tym, że pierwsza aktualizacja nastąpi 1 stycznia 2009 r..

Wykonanie prac adaptacyjnych wymaga uprzedniej zgody właściciela gruntu. Wszelkie nakłady poczynione przez najemcę nie podlegają zwrotowi. Najemca nie może przedmiotu najmu podnajmować.

Przyszły dzierżawca musi uzyskać wymagane zgody i dokonać zgłoszeń w zakresie zamierzonej działalności przed podjęciem użytkowania dzierżawionego terenu, których nie uzyskanie spowoduje, że zawarta umowa dzierżawy rozwiąże się bez wypowiedzenia.

Szczegółowe informacje o oddaniu w dzierżawę przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chełmży, ul. Wodna 2, tel. 675 - 60 - 76 do 78, wew. 53.

Chełmża, dnia 7 sierpnia 2008 r.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-08-11 13:39
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2008-08-11 13:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1520
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-08-11 13:39

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3842589
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 13:11

Stopka strony