Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclistopad 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

Na  podstawie art.38  ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz.1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456,  Nr 104, poz.708 i Nr 220, poz.1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 69, poz.468 i Nr 173, poz.1218) Uchwały Nr XXIV/133/08 Rady Gminy  Chełmża z dnia 29 marca 2008r. w sprawie sprzedaży  działek  pod zabudowę  mieszkaniową  jednorodzinną  we  wsi  Browina  oraz  Zarządzenia nr 69/08 Wójta Gminy Chełmża  z dnia 21.08.2008r. w  sprawie  podania  do  publicznej  wiadomości   ogłoszenia  o  przetargu  ustnym  nieograniczonym  na  sprzedaż  niezabudowanych  nieruchomości  we  wsi  Browina  

                                                                  Wójt  Gminy  Chełmża

                                                   ogłasza  przetarg  ustny  nieograniczony

na  sprzedaż  niezabudowanych    nieruchomości  stanowiących  gminny zasób nieruchomości  Gminy Chełmża.

 

Nieruchomość będzie przedmiotem sprzedaży jako odrębne  pozycje  przetargowe, które  stanowią  samodzielne  działki .

 

Lp.

 

Oznaczenie

opis

nieruchomości,

 

Nr  KW

Powierz

-chnia

nierucho- mości

w  ha,

rodzaj

użytku

klasa

Przeznaczenie nieruchomości   w

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża   w   jednostce   strukturalnej   Browina

 

Cena

wywoławcza  nieruchomoś-ci brutto w   przetargu

wynosi  w     

     

Wysokość 

wadium

  19 %

ceny

wywoławczej

w 

Postąpienie nie  mniej      

niż  1%  

ceny

wywoław-czej

    w   

 

 

      Termin

       miejsce

      przetargu

 1.

           2.

      3.

          4.

       6.

     7.  

       8.

            9.

 

 1.

 

 

Browina

działka nr 122/29

niezabudowana

63918

 

0,0576

 

R IV a

0,0576

 

 

Zabudowa   mieszkaniowa

jednorodzinna  wolnostojąca

-  2 MN

 

 

 

 

   30 300, 00

 

 

 

 

  5 760, 00

 

 

 

  310 , 00

 

23  września  2008r.

o  godz.  9 00

Urząd  Gminy

  w  Chełmży

 ul.  Wodna 2

 

 2.

 

 

Browina

działka nr 122/30

niezabudowana

63918

 

 0,0576

 

R IV a

0,0576

 

 

Zabudowa   mieszkaniowa

jednorodzinna  wolnostojąca

-  2 MN

 

 

 

   29 500, 00 

 

 

 

 

  5 610, 00

 

 

 

   300, 00

 

23  września  2008r.

o  godz.  9 30

Urząd  Gminy

  w  Chełmży

 ul.  Wodna 2

 

3.

 

 

Browina

działka nr 122/31

niezabudowana

63918

 

 

 

 0,0586

 

R IV a

0,0586

 

 

 

Zabudowa   mieszkaniowa

jednorodzinna  wolnostojąca

-  2 MN

 

 

    29 900, 00 

 

 

 

  5 690, 00

 

 

   300, 00

 

23  września  2008r.

o  godz.  10 00

Urząd  Gminy

  w  Chełmży

 ul.  Wodna 2

Dla  każdej  objętej  przetargiem  nieruchomości  ustala  się  wadium  w  wysokości 19 %  ceny  wywoławczej , które należy  wpłacić  najpóźniej na siedem dni przed  dniem  otwarcia   przetargu tj.do dnia  15 września  2008r.  w  kasie  Urzędu Gminy  Chełmża,  ul. Wodna 2  lub  na  konto Urzędu Gminy  Chełmża - PKO Chełmża  Nr  26  1020  5011  0000  9002  0016  3857.

O  wysokości  postąpienia  decydują  uczestnicy  przetargu , z  tym  że  postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej  z  zaokrągleniem  w  górę  do  pełnych  dziesiątek  złotych.

Nieruchomość objęta  przetargiem wolna jest od  jakichkolwiek  obciążeń,  sprzedaż  następuje  na  podstawie  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami  .

Nabywca  ponosi   koszty  zawarcia  aktu  notarialnego  oraz  wpisu  własności  do  księgi  wieczystej.

Postępowanie  przetargowe, na  każdą  objętą  przetargiem  nieruchomość  jest  ważne  bez  względu  na  liczbę  uczestników,  jeżeli  chociaż  jeden  uczestnik  zaoferował  co  najmniej  jedno  postąpienie  powyżej  ceny  wywoławczej . 

W  przetargu  mogą  wziąć  udział  osoby   fizyczne  i  prawne,  jeżeli   wpłacą  wadium  w  w / wymienionym terminie i przedłożą dowód wpłaty Komisji Przetargowej w dniu  zorganizowania   przetargu. 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia.  Zezwolenie  wydawane  jest  przez  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  24  marca  1920r. o  nabywaniu  nieruchomości  przez  cudzoziemców.

Od zdeponowanego  wadium  wpłaconego w gotówce  nie nalicza  się  odsetek. Wadium  wpłacone  w  gotówce  przez  uczestnika przetargu, który  przetarg wygrał zalicza się  na poczet ceny nabycia  nieruchomości,  natomiast  pozostałym  uczestnikom zwraca się po zamknięciu   przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia  zamknięcia  przetargu.

Zastrzega  się  prawo  zamknięcia   przetargu  bez  wybrania  którejkolwiek  oferty .

Szczegółowe  informacje o sprzedaży   w / wymienionych  niezabudowanych  nieruchomości   można  uzyskać  w  Urzędzie Gminy  Chełmża,  ul. Wodna  2,  tel.  056  675 – 60 – 76  lub  77, wew. 43  lub na stronie  internetowej Gminy www.gminachelmza.pl  lub  bip.gminachelmza.pl

Chełmża  dnia   21  sierpień  2008 r.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-08-26 08:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6382
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-08-26 08:22:57