Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wykaz   nieruchomości   przeznaczonej   do   sprzedaży

 

Na  podstawie  art. 35  ust. 1, 2  ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997r. o  gospodarce   nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz.1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456,  Nr 104, poz.708 i Nr 220, poz. 1600 i 160 z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz.1218 oraz  z 2008 r. Nr 59, poz. 369) Uchwały Nr XXVI / 162 / 08  Rady  Gminy  Chełmża  z  dnia  28 czerwca 2008r. w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości  w  Grzegorzu  oraz  Zarządzenia nr 98/08 Wójta Gminy Chełmża  z dnia 19.11.2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonej  do  sprzedaży   we  wsi  Grzegorz 

 

Wójt Gminy Chełmża podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do  sprzedaży   stanowiącej  gminny  zasób  nieruchomości  Gminy Chełmża.

 

Jest to nieruchomość gruntowa,  położona  na  terenie  wsi  Grzegorz, wg  dokumentacji  ewidencji  gruntów i  budynków  oznaczona  następująco :

działka nr 87/2   o    pow. 0,1613 ha,  w tym   droga  o pow. 0,1613 ha

działka nr  133   o    pow. 0,0900 ha,  w tym   droga  o pow. 0,0900 ha.

 

Nieruchomość zapisana  jest  w  księdze  wieczystej  KW Nr  32004 prowadzonej przez   Sąd  Rejonowy   w   Toruniu    Wydział    Ksiąg   Wieczystych.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi celem poprawienia warunków  zagospodarowania  nieruchomości  przyległej. Dane  zawarte  w  ewidencji  gruntów  i  budynków  nie  odzwierciedlają  faktycznego  sposobu  użytkowania  nieruchomości, które są  od wielu  lat użytkowane  rolniczo. 

W obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. Miejscowym  Planie  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy  Chełmża   w/w  działki  stanowiły  teren  upraw  polowych.

 

Cena w/wymienionej nieruchomości  brutto wynosi 10 608 ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset  osiem   złotych  00 /100) .    

                                                                                                                                                                                                                                           

Określa  się  termin  do  31.12.2008 r.  do  złożenia  wniosku  przez  osoby ,  którym  przysługuje  pierwszeństwo  w  nabyciu  przedmiotowej  nieruchomości  na  podstawie art. 34  ust. 1  pkt 1 i pkt 2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami.

 

Sprzedaż nieruchomości  nastąpi  w drodze bezprzetargowej  zgodnie z art.37 ust.2  pkt 6 ustawy o gospodarce  nieruchomościami.

 

Szczegółowe informacje o sprzedaży  w/w  nieruchomości   można  uzyskać  w  Urzędzie  Gminy   Chełmża   ul.Wodna 2, tel.056 675–60–76  lub 77, wew. 43 lub na stronie  internetowej Gminy   www.gminachelmza.pl  oraz  bip.gminachelmza.pl

 

Ewentualne  zastrzeżenia  należy  zgłaszać  na  w/podany  adres  w  terminie  14 dni  od  daty  ogłoszenia.

 

Chełmża  dnia  19.11. 2008 r.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-11-20 14:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1483
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-11-20 14:22

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4186363
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 10:07

Stopka strony