Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO – 341-19-1/08 Chełmża, dnia 11.12.2008r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

                                              

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w

postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej

kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na sukcesywną sprzedaż oleju napędowego poprzez bezpośrednie tankowanie pojazdów stanowiących mienie Gminy Chełmża w 2009r. w planowanej ilości do 84.000 litrów najkorzystniejszą ofertę złożyła

Firma Handlowo-Usługowa

Zbigniew Legutko

ul. Broniewskiego 52

87-140 Chełmża

za cenę brutto 1 litra 3,33zł ( słownie: trzy złote 33/100) przy stałym współczynniku 1,02.

 

Uzasadnienie wyboru

 

             W postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego 1 oferta w/w firmy. Oferta spełnia wymogi formalne tj. zawiera wymagane dokumenty oraz spełnia wymagania merytoryczne. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena -100%. Na podstawie przyjętych warunków i kryteriów oceniono

ofertę, która uzyskała 100 punktów.

Wobec tego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-12-11 12:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1727
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-12-11 12:58

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4063597
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-25 13:39

Stopka strony